Nadčasové… a stále aktuálne…

 I was walking across a bridge one day, and I saw a man standing on the edge, about to jump. I ran over and said: "Stop. Don’t do it." "Why shouldn’t I?" he asked. "Well, there’s so much to live for!" "Like what?" "Are you religious?" He said: "Yes." I said: "Me too. Are you Christian or Buddhist?" "Christian." "Me too. Are you Catholic or Protestant?" "Protestant." "Me too. Are you Episcopalian or Baptist?" "Baptist." "Wow. Me too. Are you Baptist Church of God or Baptist Church of the Lord?" "Baptist Church of God." "Me too. Are you original Baptist...

Projekt Spevník, Funebrál a Pašie v audio verzii – info na evav.cz

Milí priatelia, po vyše 9 mesiacoch práce s radosťou oznamujem, že podklady k Evanjelickému spevníku vo forme samostatných audio stôp sú DOKONČENÉ. Tým je dosiahnutá prvá méta v projekte. Napriek dramatickým momentom, kedy napr. po odpálení harddisku vyšším napätím vďaka Bohu (a tiež odbornej pomoci za značnú sumu ojro) boli napokon nahrávky zachránené a zmŕtvychvstalý disk oživený… Pri tejto príležitosti dostal projekt darček – novú prezentačnú úvodnú mini-stránku www.evav.cz ktorej názov snáď nemožno zabudnúť, lebo ev.a.v. cz (cirkevný zbor) je silne mnemotechnická pomôcka. Audioblog je na subdoméne audio.evav.cz. Projekt však zďaleka neskončil a nahrávanie pokračuje Evanjelickým funebrálom. Časť piesní je spoločných, a ostatné...

Evanjelický Spevník v Audio verzii

Myšlienka, motivácia a vízia projektu Evanjelický Spevník v Audio verzii Častým problémom v cirkevných zboroch ev.a.v je absencia kantora – služobníka, ktorý dokáže kvalitným hudobným doprovodom poslúžiť hrou na organ, alebo klávesový nástroj. Preto máme víziu vytvoriť podklady pre pomôcku, resp. náhradnú núdzovú variantu – CD-čka s nahratým organovým, resp klávesovým doprovodom, vo verzii bez spevu i so spevom. Prvé ukážky je možné nájsť na adrese audio.evav.cz v kategórii Evanjelický Spevník. V ďalších fázach projektu zverejníme informácie k dostupnosti nahrávok v plnej kvalite aj dĺžke. Aktuálne: Možnosť zapojiť sa do projektu aj na diaľku !!! Viete pripojiť klávesy k PC cez MIDI výstup? Ak áno,...