Čo robiť s už nepotrebnými kostolmi?

Čo by treba urobiť už s nepotrebnými kostolmi, ktoré pre nízky počet veriacich a nedostatok peňazí nemôžu byť používané pre duchovné ciele? Na túto otázku urobila agentúra Emnid v Nemecku výskum. Výsledok bol publikovaný v aprílovom vydaní časopisu Readers Digest. 80% Nemcov si myslí, že tieto budovy by mohli slúžiť ako múzea, divadlá a koncertné haly. 22% by akceptovalo premeniť ich na obchody, dielne či fitnis centrá. 40% by navrhlo predať ich iným nekresťanským náboženským spoločnostiam, s čím obe veľké cirkvi nesúhlasia. 9% opýtaných by nemalo problém urobiť z nich krčmy, diskotéky alebo herne. (www.idea.de)

Pomôžme sestrám a bratom v Žiari nad Hronom!

V ostatnom čísle Posla sme mohli čítať krátku informáciu sestry zo Žiaru nad Hronom o stave výstavby nového ev. chrámu v Žiari. Chrám stavajú už šesť rokov. Je zakrytý a okná zasklené. Teraz potrebujú aj našu pomoc na dokončovacie práce a jeho vybavenie. Kto môžte, pomôžte! Tu je ich účet: 2564641953/0200. "Buďte k potrebám svätých ochotní!" Rim. 12,13

Dóm v Rige

Dóm v Rige postavil Albrecht von Buxthoeven v r. 1211. Je najväčším chrámom v Pobaltí. Prešiel viacerými prestavbami,takže jeho sloh je nepoznateľný. Súčasná baroková veža má výšku 90 m. Kazateľňa z približne r. 1641 má drevené rezby. V Chráme je hrob prvého biskupa Livlandu,Meinharda. Organ z r. 1884 má 6718 píšťal, 124 registrov a 4 manuály. (de.wikipedia.org)

Evanjelická katedrála v Talline

Dóm Panny Márie v Talline bol postavený v r. 1240.Od čias reformácie patrí evanjelikom. Je biskupským chrámom a nachádza sa na Dómskom návrší, čo ho robí viditeľným znakom mesta. Roku 1684 chrám bol silne zničený požiarom. Následná prestavba mu dala barokový charakter. V chráme je plno sarkofágov, pamätných tabúľ a hrobiek šľachtických nie estónskych osobností z 13.-18.storočia. (de.wikipedia.org)

Chrám sv. Jána v Helsinkách

Evanjelicko-luteránsky Chrám sv. Jána (Johanneksenkirkko) je najväčší kamenný chrám vo Fínsku. Má až 2600 miest na sedenie. Podľa švédskeho architekta Adolfa Emila Melandera ho postavili v rokoch 1888 – 1891 v novogotickom slohu, z pálených červených tehál.Má dĺžku 59 m a pôdorys v tvare kríža. Nad hlavným portálom dvíhajú sa dve 74 m vysoké veže. Chrám patrí k dómskemu cirkevnému zboru v Helsinkách. (de.wikipedia.org)

Luteránska katedrála v Helsinkách

Dóm v Helsinkách (Helsingin tuomiokirkko alebo Suurkirkko) sa nachádza na Senátnom námestí. Navrhol ho Carl Ludwig Engel. Postavili ho v rokoch 1830 až 1852 v klasicistickom slohu. Vnútro je jednoduché, v bielej farbe. Jedinou ozdobou sú tri sochy reformátorov v rohoch lode: Luthera, Melanchtona a Agricolu. Vo štvrtom rohu je okrúhla kazateľňa,nad ktorou je zlatý baldachýn. Spočiatku bol chrám pomenovaný podľa cára Mikuláša I., po roku 1917 ho premenovali na Veľký chrám. Ročne ho navštívi do 350 tisíc  turistov. Katedrála je dominantou hlavného mesta. (de.wikipedia.org)

Najväčší drevený kostol na svete

Vo fínskom mestečku Kerimäki so 6 tisíc obyvateľmi sa nachádza najväčší drevený kostol na svete. Jeho dĺžka je 45 m, šírka 42 m a výška 37 m. Postavili ho v r. 1844-1847. Je v ňom 3 tisíc miest na sedenie a  pojme naraz až 5 tisíc osôb. (en.wikipedia.org)

300 rokov švédskeho kostola Ulrika Eleonora v Londýne

Tento víkend – t.j. od 7. do 9. mája 2010 bude švédska komunita v Londýne oslavovať 300 rokov od posvätenia zborového kostola pre Švédov v Londýne. Kostol nesúci meno Ulrika Eleonora bol  postavený v r. 1710, má 225 miest na sedenie.Nachádza sa na adrese 6 Harcourt Street ,miestna časť Marylebone. Okrem kostola sa tam nachádzajú: čitáreň,knižnica,farská  kancelária a veľká prednášková sála. Vnútorné zariadenie v kostole pochádza z bývalého kostola vo Wapping,t.j. oltár, kazateľňa a krstiteľnica. Druhým miestom pre bohoslužby a stretania Švédov v Londýne je Švédsky námornícky kostol s adresou : 120 Lower Road ,miestna časť Rotherhithe. Kostol bol postavený r. 1905 a fara...

Dóm v Uppsale,Švédsko

Gotický Dóm sv. Erika je s vežou vysokou 118,7 m najvyššou cirkevnou stavbou v Škandinávii. Chrám začali stavať v r. 1260, pre vojny a choroby sa jeho stavanie predĺžilo až do r. 1435, kedy ho arcibiskup Olaus Laurentii posvätil. Chrám niekoľko razy vyhorel, obnovovali ho. R. 1702 po požiari nasadili namiesto špicatých veží barokové, ktoré opäť nahradili špicatými v 19.storočí a tie trvajú dodnes. V chráme sú pochovaní význační dejatelia, napr. Gusta I.Vasa a Karl von Linné. Katedrála je národnou svätyňou Švédska, chrámom arcibiskupa a význačných cirkevných a národných udalostí.