Evanjelická katedrála v Talline

Dóm Panny Márie v Talline bol postavený v r. 1240.Od čias reformácie patrí evanjelikom. Je biskupským chrámom a nachádza sa na Dómskom návrší, čo ho robí viditeľným znakom mesta. Roku 1684 chrám bol silne zničený požiarom. Následná prestavba mu dala barokový charakter. V chráme je plno sarkofágov, pamätných tabúľ a hrobiek šľachtických nie estónskych osobností z 13.-18.storočia.

(de.wikipedia.org)

Komentovať