Čo robiť s už nepotrebnými kostolmi?

Čo by treba urobiť už s nepotrebnými kostolmi, ktoré pre nízky počet veriacich a nedostatok peňazí nemôžu byť používané pre duchovné ciele? Na túto otázku urobila agentúra Emnid v Nemecku výskum. Výsledok bol publikovaný v aprílovom vydaní časopisu Readers Digest. 80% Nemcov si myslí, že tieto budovy by mohli slúžiť ako múzea, divadlá a koncertné haly. 22% by akceptovalo premeniť ich na obchody, dielne či fitnis centrá. 40% by navrhlo predať ich iným nekresťanským náboženským spoločnostiam, s čím obe veľké cirkvi nesúhlasia. 9% opýtaných by nemalo problém urobiť z nich krčmy, diskotéky alebo herne.
(www.idea.de)

Komentovať