ARD vysiela na Veľkonočný pondelok SB z kláštora Loccum

Na Veľkonočný pondelok 1. apríla t.r. bude Jednotka -ARD v Nemecku vysielať slávnostné služby Božie z jubilujúceho kláštora Loccum v Hannoversku. O jubileu sme už písali inde. Na týchto bohoslužbách bude kázať krajinský biskup Hannoverskej krajinskej ev. lut. cirkvi Ralf Meister. Liturgujú opát a prior kláštorného konventu , emeritný krajinský biskup Horst Hirschler a Arend de Vries, duchovný viceprezident krajinského úradu cirkvi. Na SB budú účinkovať Komorný zbor Hannoveru s dielami J.S. Bacha a Maurice Duruflé a Dychová hudba pozonistov Hannoveru. V hranej scénke medzi zakladateľom rádu cistercitov Bernhardom von Clairvauxom a reformátorom M. Lutherom bude reč o víťazstve života...

Veľký týždeň v cz Svätý Jur

Predsedníctvo cirkevného zboru ECAV vo Svätom Jure oznamuje podujatia vo Veľkom týždni 25.03.-1.04.2013: pondelok, utorok, streda, sobota o 17. hodine modlitbové stretnutia; Zelený štvrtok – služby Božie s Večerou Pánovou o 17. 00 hodine; Veľký piatok – Pašie o 9.30 hodine, po nich spoveď a Večera Pánova; Veľkonočná nedeľa: ráno o 5. hodine v kaplnke na cintoríne veľkonočná vigília.Pozor na zmenu na letný čas, teda prakticky bude to 4. tá hodina zimného času. Slávnostné služby Božie v chráme o 9.30 hodine LČ; Veľkonočný pondelok: Sviatočné hlavné služby Božie o 9.30 hodine LČ. Pôstny bazár sa konal po SB v zborovej...

Poľský prezident na ev. SB

Dňa 29. marca t.r. na Veľký piatok prezident Poľskej republiky Bronislaw Komorowski s manželkou zúčastní sa ranných služieb Božích o 9.oo hodine v najväčšom ev. kostole v Poľsku – v Ježišovom chráme v Cieszyne. Je to prvý raz v histórii. Slovo Božie na týchto bohoslužbách bude zvestovať biskup tejto cirkvi Jerzy Samiec. Tieto bohoslužby budú vysielané pre verejnosť cez internet. (www.luteranie.pl)

Evanjelické služby Božie na Veľký piatok a Veľkú noc 2013 v niektorých televíziách

Pre tých, ktorí nebudú môcť ísť na služby Božie počas sviatkov do chrámu, pripravil som prehľad prenosov ev. SB v niektorých televíziách: Veľký piatok 29. marca 2013: Jednotka o 10.00 hodine z Nižného Skálnika ORF 2 o 9.30 hod. z Bad Hall ARD o 10.00 hod. z kostola St. Sebald Norimberg TVP 2 o 17.00 hod. z Drogomyšlu Tv Slovenija 2 o 17.00 hodine z Moravskih Toplic ČT 2 o 17.00 hodine z Ostravy (čbr.) Veľkonočná nedeľa 31. marca 2013 ZDF o 9.30 hodine z Osterwieck Skoro každá tv stanica je možná na sledovanie cez internet. Požehnané chvíle pri sledovaní...

Vianočné oslovenie detí

Text: Vianočné evanjelium:- Lk 2, 12- 13: “A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami ležať v jasliach. A hneď s anjelom zjavilo sa množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle”. Amen. Vianoce začali – predpokladám, že pre niektorých to bude prekvapujúce zistenie – v galilejskom Nazarete! Vy, žiaci 1. a 3. ročníka ste už mohli počuť z Biblie, z evanjelia tú správu a zvesť ako anjel navštívil Máriu. Propomína nám to aj pieseň, ktorú sme sa naučili. Ako jej anjel Gabriel oznámil, že si ju Pán...

20. vianočné vešpery pred Frauenkirche v Drážďanoch

Spolok na podporu Frauenkirche a Základina Frauenkirche Drážďany usporadúvajú tohto roku v nedeľu 23. decembra už po 20-tý raz na námestí pred Frauenkirche v Drážďanoch večerné vianočné služby Božie – vešpery. Už tesne popoludní 23. dec. budú tam stretnutia s umelcami, dychová hudba bude hrať vianočné piesne a koledy. Na bohoslužbe bude prítomný krajinský biskup Jochen Bohl a predseda vlády Saska Stanislaw Tillich a iní. Na podujatie napriek snehu a mrazu prichádzajú desaťtisíce osôb z domova i zo zahraničia. Doteraz ich prišlo spolu 378 tisíc. (www.evlks.de)

Stretnutia veriacich v cz ECAV Sv. Jur -advent, Vianoce, Silvester, Nový rok,..

Srdečne Vás pozývame na naše strtetnutia do cz ECAV Svätý Jur takto: 11. dec. -utorok a 14. dec. piatok – adventná večiereň o 17.00 hodine 3. adv. nedeľa 16. dec. : -9,30 hl. SB o 9,30 hod.; 15.00 hod. nešpory 18. dec. -utorok a 21. dec. piatok -adv. večiereň o 17.00 hodine; 4. adv. nedeľa 23. dec. : hl. SB o 9,30 hod. ; 15.00 hod. – nešpory; 24. dec. Štedrý večer – SB o 16.00 hodine; 25. dec. 1.sl. vianočná : sl. SB o 9,30 hod.; 15.00 hod. vianočný večierok; 26.dec. 2. sl. vianočná: SB s VP o 9,30...