Evanjelické SB na Veľkonočnú nedeľu 31.03.2013 v TA3

Televízia TA3 na Veľkú noc 31. 3.

9.00 – Slávnostné služby Božie zo Sládkovičova (káže generálny biskup Miloš Klátik)
12:30 – Portrét – s gen. biskupom Milošom Klátikom

Portrét – reprízy
R1: Utorok 21:30, R2: Sobota 19:00 R3: párny pondelok o 14:30

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ,

Komentovať