Poľský prezident na ev. SB

Dňa 29. marca t.r. na Veľký piatok prezident Poľskej republiky Bronislaw Komorowski s manželkou zúčastní sa ranných služieb Božích o 9.oo hodine v najväčšom ev. kostole v Poľsku – v Ježišovom chráme v Cieszyne. Je to prvý raz v histórii. Slovo Božie na týchto bohoslužbách bude zvestovať biskup tejto cirkvi Jerzy Samiec. Tieto bohoslužby budú vysielané pre verejnosť cez internet.
(www.luteranie.pl)

Komentovať