Vianočné oslovenie detí

Text: Vianočné evanjelium:- Lk 2, 12- 13:

“A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami ležať v jasliach. A hneď s anjelom zjavilo sa množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle”. Amen.

Vianoce začali – predpokladám, že pre niektorých to bude prekvapujúce zistenie – v galilejskom Nazarete!
Vy, žiaci 1. a 3. ročníka ste už mohli počuť z Biblie, z evanjelia tú správu a zvesť ako anjel navštívil Máriu. Propomína nám to aj pieseň, ktorú sme sa naučili. Ako jej anjel Gabriel oznámil, že si ju Pán Boh vybral, vyvolil, aby ona bola matkou Jeho Syna na tomto svete. Ona síce bola prekvapená, ale napokon s radosťou súhlasila: “Som služobnica Pánova, staň sa mi podľa tvojho slova”. A ked sa pýtala, ako sa to stane, dostala odpoveď: Moc Božia sa ťa dotkne a Duch Svätý spôsobí zrod nového, čistého života v tvojom tele – lebo Bohu nič nebude nemožné.
A tak sa potom naplnili dni, keď Mária porodila Syna a priviedla na svet to Dieťa, ktoré je nielen synom ľudským, synom matky Panny Márie, ale je aj pravým Synom Božím. Jeho narodenie- to sú tie prvé a pravé Vianoce, ktoré sa opäť chystáme spolu osláviť.

Prečo osláviť? – Preto, lebo to bola a zostáva veľká a mimoriadne slávnostná chvíľa pre všetkých nás: pre rodičov, manželov, všetky deti, všetkých ľudí dobrej vôle. “Lebo narodil sa nám Spasiteľ…” Záchranca a pomocník pri prekonávaní nelásky, ľudskej slabosti a všetkých dôsledkov hriechov. Tým najvážnejším dôsledkom je naša pominuteľnosť….V dnešnej scénke, rozprávočke “Chrobáčiky /Broučci/ od českého spisovateľa a farára Jana Karafiáta budete počuť o chrobáčikoch, svetojánskych muškách, ktoré tiež zomierajú – hoci by ešte radi svietili v tomto svete. Aj im priniesol Dobrý pastier pomoc…Ale – nepredbiehajme…

Našou snahou je, aby sme prijali to vzácne Božie Dieťa. Naším úsilím je, pozrieť sa čo najlepšie a najbližšie na to Dieťa a sprítomniť si všekto, čo bolo povedané, a čo je zapísané o Božom Synovi a našom Spasiteľovi. Je to veľký div a zázrak ktorý oslavujeme…Dieťatko, obvinuté plienkami je Víťaz nad každým zlom, hriechom ľudí i nad smrťou. Nevadí, že nenašlo na začiatku ani poriadny domov, že muselo ležať na slame v chladnej maštali!

Možno si teraz niekto pomyslí- prečo mocný Pán Boh neposlal svojho Syna inak?! V moci, v sláve, v bohatstve? Skúsme si to na chvíľu predstaviť:
….Keby prišiel Pán Ježiš ako VOJAK – na tanku s celou armádou, ako by Ho asi ľudia vítali a prijali? Verili by, že im prišel pomocník v tanku? Oslobodieľ?… Riško, opýtaj sa doma otca, ako je to keď idú tanky…
Alebo keby prišiel na kozmickej rakete ako kozmonaut. Iste by sa by sa ľudia vydesili…a všetko naokolo by bolo spálené, zničené, možno zamorené…
Alebo – ako múdry filozof?- Rozumeli by sme mu, keby sa chcel s nami rozprávať o živote, o večnosti, o slušnosti, o vesmíre… ? Hádanka: Jeden grécky filozof povedal: “Viem, že nič neviem! Čo myslíte, bol to múdry, alebo hlúpy človek?…
Keby prišel ako najbohatší človek a ubytoval sa v drahom hoteli, a mal by okolo seba ochranku – mohli by ste sa k Nemu dostať bližšie?

On si vybral iný príchod a priešiel tak, ako ste prišli na svet aj vy, a my všetci. Ako dieťaťa, ktoré sa usmieva vtedy, keď je okolo neho pokoj, dobrá mama a dobrý otec. Ako Dieťa ktoré sa usmieva. Nanajvýš, ktoré iba plače, ale nenadáva nikomu, keď mu niečo chýba! To je nádherné! On bol taký ako sme boli my. A to preto, aby sme sa my stali takými, akým je On teraz v sláve!

Tomuto Dieťatu spevala prvú uspávanku nielen Mária a Jozef, ale aj rytierstvo nebeské – Boží anjeli, ktorých hlasy a vďaka Pánu Bohu za drahý dar sa ozval v tomto svete na lúkach nad Betlehemom! “Sláva na výsostaich Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle”!

My sa učíme poznať tú pravdu, že kde ľudia spievajú na chválu BOHU, ktorý je na nebi, vtedy a tam majú a tam prichádza vzácny pokoj a láska k ľuďom na zemi! Túto pravde smiete DNES vysloviť aj vy pre nás. Už sa na to tešíme. Vy ste DNES to rytierstvo nebeské! Vaše hlasy, vaše verše, vaše piesne, ktoré ste sa naučli, vaše príbehy, ktoré ste ako obrázky nášho života nacvičili vo forme scénok – vy mladší i starší žiaci!

Veríme, že nás rozospievate, rozradostíte, ale aj privediete vašimi posolstvami a hlasmi k novému zamysleniu a rozhodnutiu: Poďme aj my v duchu do Betlehema! – A vy, starší, milí rodičia, – príjmite i tieto hlásky ako hlasy Božích poslov a anjelov z neba, aby začali vo vašich rodinách už dnes pravé Vianoce! Amen.

Modlime sa : Otče náš… / následne vystúpenie detí/. Ľ.Batka st.

Komentovať