Evanjelické služby Božie v RTVS

V 1. pôstnu nedeľu 17. februára 2013 o 10.00 hodine bude na Dvojke priamy prenos evanjelických služieb Božích z cz Hybe, LOS. Slovo Božie bude zvestovať domáci zborový farár Mgr. Stanislav Grega.

Komentovať