Veľký týždeň v cz Svätý Jur

Predsedníctvo cirkevného zboru ECAV vo Svätom Jure oznamuje podujatia vo Veľkom týždni 25.03.-1.04.2013:
pondelok, utorok, streda, sobota o 17. hodine modlitbové stretnutia;
Zelený štvrtok – služby Božie s Večerou Pánovou o 17. 00 hodine;
Veľký piatok – Pašie o 9.30 hodine, po nich spoveď a Večera Pánova;
Veľkonočná nedeľa: ráno o 5. hodine v kaplnke na cintoríne veľkonočná vigília.Pozor na zmenu na letný čas, teda prakticky bude to 4. tá hodina zimného času.
Slávnostné služby Božie v chráme o 9.30 hodine LČ;
Veľkonočný pondelok: Sviatočné hlavné služby Božie o 9.30 hodine LČ.

Pôstny bazár sa konal po SB v zborovej sieni v nedeľu Smrtnú. Finančný výnos je 310.00 Eur. Pôjde na pokrytie výdavkov zboru pri oprave kúrenia a maľovania chrámu. Ďakujeme všekým organizátorom a darcom.

Komentovať