ARD vysiela na Veľkonočný pondelok SB z kláštora Loccum

Na Veľkonočný pondelok 1. apríla t.r. bude Jednotka -ARD v Nemecku vysielať slávnostné služby Božie z jubilujúceho kláštora Loccum v Hannoversku. O jubileu sme už písali inde. Na týchto bohoslužbách bude kázať krajinský biskup Hannoverskej krajinskej ev. lut. cirkvi Ralf Meister. Liturgujú opát a prior kláštorného konventu , emeritný krajinský biskup Horst Hirschler a Arend de Vries, duchovný viceprezident krajinského úradu cirkvi. Na SB budú účinkovať Komorný zbor Hannoveru s dielami J.S. Bacha a Maurice Duruflé a Dychová hudba pozonistov Hannoveru. V hranej scénke medzi zakladateľom rádu cistercitov Bernhardom von Clairvauxom a reformátorom M. Lutherom bude reč o víťazstve života nad smrťou pri Veľkej noci. Služby Božie trvajú od 10.00 do 11.00 hodiny.
(www.landeskirche-hannovers.de)

Komentovať