Vypočuté modlitby

 Dlhoročné, horlivé modlitby myjavských obyvateľov a okolitého kopaničiarskeho ľudu sú vypočuté! Myjavská  FC Sparta Bosanoha sa dostala do Corgoňovej ligy. Je to dokonca o triedu vyššie, ako si tunajší veriaci želali. Modlili sa pôvodne za pôsobenie svojho zboru /zbornej/ v prvej lige. Ale opäť sa potvrdilo, že Pán tým, ktorí ho prosia dá viac, ako si oni sami dokážu predstaviť…Teraz im zostáva už len jedno: modliť sa, aby spomedzi vyvolených nevypadli. ag.tbc. – uh.sez.

Neznaboh z H.Nitry sa obrátil!

 Bohuznámy neznaboh z Hornej Nitry sa obrátil!! Vydal o tom osobné svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé! Vychovaný bol v pravovernej ateistickej rodine. Stará matka ho však dala pokrstiť v rkc., ale jeho vierovyznanie zostalo vierovyznaním jeho otca –  mladý veril iba v Gott-walda a len-ina. Po prevrate, keď sa všetci komunisti obracali na demokratov, on sa obrátil na evanj.cirkev, k luteránom. Tam totiž nikto nič od neho nechcel. Od luteranizmu sa úspešne obrátil k judaizmu, pretože potreboval kapitálik na štúdium. Pokus obrátiť sa na palestínsku samosprávu mu nevyšiel, preto v obrátení k islamu nepokračoval. Ale túžba po obrátení bola...

Prezident kritizoval ECAV

Nečinnosť súdov a prokuratúry v SR podnietila prezidenta hlavy štátu k ostrej kritike. Ušlo sa z nej aj ECAV. Ostro odsúdil  nie celú členskú základňu, ale jednu časť ecav. Konkrétne pomenoval časť funkcionárov, ktorí poberajú platy zo štátnej kasy, ale nevykonali nič pre spoločnosť. G.I. povedal, že v SR je veľa  zlodejov a zbohatlíkov a iných im podobných nepotrestaných. Chodia si veselo po slobode a vo dne,  v noci gagotajú, či už v médiach, alebo aj vo vysokých štátnych funkciách  .-"Čo vôbec robia kurátori v ECAV? Nepočul som, že za posledné roky by kurátori, ktorí pôsobia aj v každom ev.cirkevnom...

Do ev.kostola prišli jehovisti

 Do ev.kostola v CZ Turá Stará Ves, fília u Hajtúnov, zrejme v posledných pracovných dňoch začali chodiť Jehovisti. Podľa niektorých svedkov, svedkovia Jehovovi sa tu správajú dosť hlučne. Z kostola počuť rôzne zvolania, jehovistickej proviniencie, ako napr.: Otca Jeho! , tiež Jeho máre, Jeho puky, Jeho andela a iné. Miestni veriaci o ekuméne s Jehovistami zatiaľ nič nevedia. Spomínali však, že miestny kostolík chcú počas leta zrenovovať pre seba a svoje deti. 

Kalvínov pribudne

Kalvínov v  Komárne pribudne. Spravodajca regionálneho denníka János Kerekeš napísal túto správu včera v Magyar Gazember  v rubrike: Okienko pre Slovákov. Vychádza z osobnej skúsenosti, ktorú zažil vo štvrtok večer po návrate z kultúrnej akcie. Všimol si, že pred dverami kalvínskeho kostola sa divne správa skupinka mladých ľudí. Nabral odvahu – a ako doslovene napísal: Opýtal ich: "Kto ste? . -" Sme satanisti!"- "A čo tu vy robiť?!"     – " My tu vraciame". –  Spravodajca z toho usudzuje, že títo mladí sa chcú vrátiť do kalvínskej cirkvi a kalvínov v Komárne pribudne. /Uh.se./

Odvolaný arcibiskup R. Bezák mieri do ECAV?

Noviny Obseravtore Romale priniesli dnes zaujímavú úvahu, ktorá sa zakladá na správe pápežského nuncia, ktorý sa včera zúčasnil výjazdového rokovanie Konferencie biskupov a arcibiskupov Slovenska. Otázka, ktorá sa tam riešila bola: kam mieri R.Bezák? Výroky, ktoré KBS zamestávajú sú najmä tieto: "Boh nie je katolík".- KBS to vyhohnotila ako nábeh k heréze. (Je Boh azda  luterán ?! – )  Druhá vážna vec je, že R.Bezák viackrát verejne spomenul, že si veľmi váži rodinu a manželstvo.  – Zdá sa, že chce opustiť komunitu, ktorou sa obklopil a chce si vytvoriť rodinu vlastnú – Tiež sa treba zaoberať jeho výrokom:" Mám rád...

Zaujímavá akcia mládeže

V centre "turčianskej záhradky", v lokalite Turčianska Studnička pripravuje sen.koordinačný výbor trojdňové prázdninové stretnutie mládeže. Hlavná téma stretnutia: Čo dnes najviac škodí cirkvi? bude doplnená  športovými súťažami, hrami a zábavou. Význam stretnutia podčiarkuje plánovaná  účasť dôstojných bratov biskupov. Dištriktuálni biskupi povedia predpoludním vstupné prenášky na tieto témy: 1. Vlci v ovčom kožuchu   /Mat 7, 15-23/ 2. Barani vo vlčej koži     /Gal 3, 1-3/ 3. Pastieri, ktorí pasú samých seba. /Ezech. 34/ Br.gen.biskup sa medzitým ospravedlinil, lebo je na dovolenke.Zastúpi ho ses.konseniorka s náhradou prednáškou: Ženy v Pánovej službe. Záujemci nech sa prihlásia na miestom farskom úrade.       ag.tbc-  –...

Školenie dozorcov – príprava k misii

 Gen.cirkev v spolupráci s CZ Leopoldov a Zb.v.a.j.s. pripravuje školenie dozorcov ecav na všetkých stupňoch cirkevnej správy. Výstupný certifikát tohoto školenia, ktoré prebehne v termíchoch okt. a nov.2012,  bude od 1.1.2O13 podmienkou voľby dozorcov v cirkvi. Pre doteraz zvolených dozorcov bude absolvovanie kurzu dobrovoľné, s výnimou kandidovania na najvyššie posty. Mať dobre pripravených dozorcov je súčasťou vízie niektorých duchovných i laikov. Prednášať  budú domáci odporníci i hostia z ekumény – niekdajší misionár SJ Kelio a terajší vedúci AKW (AkaraffaWerk) z Rakúska, so zameraním na misiu medzi najzatvrdilejšími bludármi. Ubytovanie, oblečenie a strava zdarma.  (ag.tbc.)