Zaujímavá akcia mládeže

V centre "turčianskej záhradky", v lokalite Turčianska Studnička pripravuje sen.koordinačný výbor trojdňové prázdninové stretnutie mládeže. Hlavná téma stretnutia: Čo dnes najviac škodí cirkvi? bude doplnená  športovými súťažami, hrami a zábavou. Význam stretnutia podčiarkuje plánovaná  účasť dôstojných bratov biskupov. Dištriktuálni biskupi povedia predpoludním vstupné prenášky na tieto témy:

1. Vlci v ovčom kožuchu   /Mat 7, 15-23/

2. Barani vo vlčej koži     /Gal 3, 1-3/

3. Pastieri, ktorí pasú samých seba. /Ezech. 34/

Br.gen.biskup sa medzitým ospravedlinil, lebo je na dovolenke.Zastúpi ho ses.konseniorka s náhradou prednáškou: Ženy v Pánovej službe.

Záujemci nech sa prihlásia na miestom farskom úrade.

 

    ag.tbc-  – uh.sez.

Komentáre k “Zaujímavá akcia mládeže

Komentovať