Výmena abatyše v kláštore Wuelfinghausen

V nedeľu 7. apríla t.r. v kláštore Wuelfinghausen v rámci služieb Božích krajinský biskup z Hannoveru Rolf Meister uviedol do úradu novú sestru abatyšu Reinhildu von Bibra. Súčasne sa rozlúčili s jej predchodkyňou sestrou Adelheidou Wenzelmannovou. “Našou víziou je živý, ekumenicky otvorený kláštor, miesto ticha ,ducha priateľstva, na ktorom môžu rôzni ľudia hľadať a nájsť Boha.” V kláštore Wuelfinghausen 3. marca t.r. bola založená komunita tohto kláštora. Dovtedy komunita nebola samostatná, ale patrila pod správu inej komunity. Teraz bude novou úlohou zabezpečiť dorast – noviciát, a to cestou pobytu v kláštore na určitý čas – skúšobnú dobu. Po istom čase...

Jarný festival EA v Nemecku

Na Veľkonočný pondelok 1. apríla t.r. sa v severohessenskom meste Willingen začal festival angažovaných členov krajinských ev. cirkví a slobodných cirkví s mottom “Gemein.de sein.” Ide o slovnú hračku s dvoma významami: byť spolu a byť zborom. Na podujatí je prítomných do 3 tisíc osôb. Na šesťdňovom jarnom festivale je na programe do 580 podujatí. V širokom spektre sú pobožnosti, biblická práca, prednášky a semináre, ale aj muzikály, koncerty a kabaret,plávanie a beh. Priemerný vek účastníkov je 35 rokov. Festival sa koná v poradí už po pätnásty raz. Nositeľom akcie je Nemecká evanjelická aliancia. Na festivale pomáha do 400 dobrovoľníkov....

Biskupi Ev. lut. cirkvi Fínska proti Misijnej diecéze

Biskupi Evanjelicko – luteránskej cirkvi Fínska obrátili sa listom na svojich kňazov, v ktorom ich nabádajú, aby nespolupracovali a ani nedávali vo svojich zboroch priestory pre činnosť novej Misijnej diecézy vo Fínsku , ktorá bola organizačne oddelená od Misijnej provincie Švédskej cirkvi a 16. marca 2013 v Lahti bola vytvorená ako samostatná diecéza pre Fínsko. Ako je známe, táto diecéza nechce byť novou cirkvou, ale chce pôsobiť v rámci cirkvi. Duchovní z tzv. Lutherovej nadácie hovoria o falošnom učení a praxi súčasnej lut. cirkvi Fínska, najmä ordinovaním žien, odklonu od evanjelia a vôbec od Písma vo veciach sexuality. (evl.fi)

Kresťanské spravodajstvo bude v televízii

2. apríla t.r. o 19.55 hodine štartuje prvé vysielanie kresťanského spravodajstva v nemeckých televíziach. Päťminútová relácia IdeaHeute bude sa vysielať na Bibel TV. Relácia sa bude vysielať denne od pondelka po piatok.Na čele trojčlenného redakčného tímu bude vedúcim André Pässler. Reláciu budú denne reprízovať v troch ďalších časoch. Stiahnúť sa bude dať aj z mediathéky. Bibel TV možno okrem káblovej televízie pozerať aj cez internet -livestream. (www.idea.de)

40 rokov od podpísania Leuenbergských dohôd

V nedeľu 17. marca t.r. na službách Božích v Berlínskom dóme si prítomní pripomenuli 40. výročie od podpísania Leuenbergských dohôd. Ide o jednotu kancľa a oltára luteránov, reformovaných, unijných a metodistických cirkví Európy. Kazateľom bol ev. biskup Friedrich Weber z Braunschweigu. Dnes má Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe 107 členských cirklví s 50 miliónmi veriacich. (www.ekd.de)

ACK v Nemecku má nového predsedu

Vo štvrtok 14. marca t.r. členské zhromaždenie Pracovného spoločenstva kresťanských cirkví v Nemecku (ACK) zvolilo na obdobie troch rokov za nového predsedu tejto ekumenickej organizácie katolíckeho biskupa zo Spayera Karla Heinza Wiesemanna. V tejto funkcii nahradí ev. krajinského biskupa z Braunschweigu Friedricha Webera. Ku ACK patrí 17 cirkví a cirkevných spoločenstiev. 4 cirkvi sú hosťujúce. Takto organizácia zastrešuje okolo 57 miliónov kresťanov v Nemecku. (www.evangelisch.de)

Obetavosť Nemcov vlani

Ako oznámila Rada pre zbierky (Spenderat) v Berlíne v minulom roku síce poklesla suma vyzbieraných peňazí o dve percenta ,ale na zbierkach sa angažovalo viacej občanov. Počet nových darcov stúpol o takmer dve percentá, to znamená, že na darcovstvách sa podieľalo spolu 22,5 milióna občanov. Títo obetovali v rozličných zbierkach takmer 4,2 miliardy EUR. 5,5 milióna občanov bolo vlani prvodarcov. Nemecká rada pre zbierky je strešnou organizáciou 66 zbierok zhromažďujúcich organizácií. (www.evangelisch.de)

Predstavitelia SLZ pozdravujú nového pápeža

13. marca 2013 konkláve katolíckej cirkvi zvolilo v piatom kole nového pápeža. Je ním 76 ročný Argentínčan, jezuita, Jorge Mario Bergoglio. Novému pontifikovi najväčšej kresťanskej cirkvi poslali pozdravný list najvyšší predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) , prezident, biskup Munib Younan a generálny tajomník , farár Martin Junge. V liste vyjadrujú radosť z jeho zvolenia a oceňujú , že nová hlava cirkvi je z Latinskej Ameriky, kde mohla osobne zažiť sociálne a spoločenské problémy, ale aj radosť z duchovnej práce v argentínskej katolíckej cirkvi. Predstavitelia v liste majú nádej v pokračovaní dialógu medzi Vatikánom a SLZ a očakávajú zo strany nového...

V Eisenachu aktuálne o žalmoch

21. marca t.r. sa v Eisenachu začne medzinárodné stretnutie evanjelických teológov zo všetkých kontinentov sveta, aby sa zaoberali aktuálnym výkladom a analýzou biblických žalmov z luteránského hľadiska . Na stretnutí má byť prítomných do 40 účastníkov. Organizátormi sú Evanjelická teologická fakulta Jenskej univerzity a SLZ. Ako doplnok programu sa plánujú exkurzie do Weimaru a Erfurtu. Počíta sa aj so stretnutím s veriacimi v kostole sv. Juraja v Eisenachu. Stretnutie potrvá do 27. marca. (www.ekmd.de)

Dánske cirkevné dni 2013

Každé tri roky sa v Dánsku na sviatok Vstúpenia Pána na nebo začínajú Dánske cirkevné dni. Tohto roku to bude od 9. mája do 12. mája v meste Aalborg. Témou je ” Človek, kde si?” . Podujatie je medzicirkevné, t.j. okrem Ľudovej cirkvi (luteránskej) účastnia sa ho aj slobodné protestantské denominácie a cirkevné organizácie. Prihlásených je do 5 tisíc trvalých účastníkov. Z medzinárodných prednášajúcich to budú: gen. tajomník SRC , farár Olav Fykse Tveit, biskup Munib Younan, prezident SLZ, profesor Glenn Stasser, Fuller Teologický seminár, Kalifornia, pastor Per Arne Dahl z Oslo. Na programe budú koncerty, tvorivé dielne, prednášky, bohoslužby....