Biskupi Ev. lut. cirkvi Fínska proti Misijnej diecéze

Biskupi Evanjelicko – luteránskej cirkvi Fínska obrátili sa listom na svojich kňazov, v ktorom ich nabádajú, aby nespolupracovali a ani nedávali vo svojich zboroch priestory pre činnosť novej Misijnej diecézy vo Fínsku , ktorá bola organizačne oddelená od Misijnej provincie Švédskej cirkvi a 16. marca 2013 v Lahti bola vytvorená ako samostatná diecéza pre Fínsko. Ako je známe, táto diecéza nechce byť novou cirkvou, ale chce pôsobiť v rámci cirkvi. Duchovní z tzv. Lutherovej nadácie hovoria o falošnom učení a praxi súčasnej lut. cirkvi Fínska, najmä ordinovaním žien, odklonu od evanjelia a vôbec od Písma vo veciach sexuality.
(evl.fi)

Komentovať