Rokujú o budúcnosti cirkví

Viacej ako 4 tisíc vedúcich síl evanjelikálov a misijných expertov zo 190 národov sveta sa zišlo v Kapskom meste na 3. medzinárodnom kongrese  Lausannského hnutia pre svetovú evanjelizáciu. Kresťania z celého sveta budú tu od nedele 17. okt. až do 24. okt. t.r. diskutovať o možnostiach misie. Na programe sú tiež témy boja proti chudobe, zachovanie stvorenstva , náboženská sloboda a globalizácia.Lausannské hnutie do Južnej Afriky pozvalo aj svetovú Evanjelikálnu alianciu. Na záver majú prijať manifest, v ktorom evanjelikáli predstavia svoje stanoviská. Lausanské hnutie si postavilo cieľ- osloviť evanjeliom všetkých ľudí vo svete. Prvá konferencia sa konala r. 1974 vo...

Prezident GAW na návšteve v Latinskej Amerike

Od 8. do 14. okt. t.r. vykonal gen. tajomník Spolku Gustava Adolfa v Nemecku farár Enno Haaks Evanjelicko-luteránsku cirkev vo Venezuele. Partnerská cirkev GAW má 2233 členov v šiestich cirkevných zboroch. T.č. je poznačená vnútorným napätím. Príčinou sú jednak dejiny vzniku zborov a jednak politická situácia v krajine. Kým misijné zbory vo štvrtiach chudobných vítajú socialistickú politiku v zdravotníctve a vzdelávaní, cítia sa diasporálne zbory vzniknuvšie z prisťahovalcov ohrozené bezprávím a bezohľadným znárodňovaním.  Haaks navštívil zbory, v ktorých sa pomocou  GAW realizovali projekty.  Od 14. do 26. okt. t.r. navštívi gen. tajomník GAW E.Haaks aj zbory a zariadenia EC luteránskeho vyznania v Brazílii. Zúčastní...

Plenárne zhromaždenie snemu evanjelických teologických fakúlt v Nemecku

8. a 9. októbra t.r. sa konal snem evanjelických teologických fakúlt v Nemecku. Hostiteľkou bola Evanjelická teologická fakulta Rýnskej Univerzity Friedricha Wilhelmsa v Bonne. Ústredným bodom programu boli rozhodnutia skúšobného poriadku (medziskúšky a 1. teologickej skúšky /magister teológie) pre v zostave (moduloch) štrukturovaného štúdia. Ináč ako vo väčšine iných odboroch nebude sa v odbore teologického štúdia dávať stupeň fázy bakalár a magister. Ďalšie rozhodnutie uvádza, že študijné výsledky ,získané na odborných vysokých školách akreditovaných v posledných rokoch vedeckou radou a ktorých nositeľmi sú slobodné cirkvi a evanjelikáli, spravidla sa nemôžu uznávať. Odôvodnené jednotlivé prípady rozhodnutia sú však možné. Snem evanjelických teologických fakúlt je vysokoškolské...

Tri krátke správy z Maďarska

*27. septembra t.r. v Budapešti úradne prijal ev.biskup Fabiny Tamás ,zodpovedný za médiá a zahraničné vzťahy, mediálneho radcu zo SLZ – fínskeho pôvodu – Jukka Latva- Hakuni-ho. Na prijatí boli prítomní aj ďalší pracovníci cirkvi z oblasti médií. Biskup hosťa informoval o mediálnych výstupoch ev. cirkvi. Hosť naopak informoval o kominikačných sieťach SLZ a o svojich vlastných skúsenostiach v tejto práci. Poobede odišiel do Evanjelického misijného strediska , kde sa podrobne zaujímal o prácu rozhlasovej misie. * 24. -27. septembra t.r. sa v Konferenčnom stredisku ev. cirkvi v Balatonszárszó zišli manželky ev. duchovných, ktoré aktívne pracujú v cirkvi, aby tu upevnili vzájomné spoločenstvo ,...

V Ulme sa konalo stretnutie trubačov

Minulú nedeľu 20. júna t.r. sa v nemeckom meste Ulm konalo stretnutie trubačov a iných hudobníkov na dychové nástroje. Na záverečnom podujatí tohto 43. stretnutia pod heslom"Ježiš Kristus: Nech sa vaše srdce nestrachuje!" vystúpilo hrou vyše 7 tisíc hráčov. Medzi nimi bolo do 1500 mladých trubačov pod 14 rokov.  Hudbu bolo počuť po celom meste. V rámci programu sa konalo 12 služieb Božích. K osobitným podujatiam patril festival mladých trubačov, "Hudba z Bavorska", verejný spev a správy hostí z Eritrey. (www.elk-wue.de)

Veľkosť vesmíru dáva tušiť veľkosť Boha

"Čím viacej objavujeme z prírody, tým väčší je Boh. "Tento pohľad zastupuje profesor fyziky Thomas Schimmel na hlavnej konferencii Študijného spoločenstva Slovo a veda,ktorá sa konala v dňoch 3.až 6. júna t.r. v Rehe,Nemecko. Podľa jeho slov sú dané zákonitosti v prírode  dôkazom pôsobnosti Stvoriteľa. Britský fyzik Paul Davies prirovnal túto jemnú danosť s presnosťou ostrostrelca,ktorý zasiahne cieľ s priemerom 1 centimetra z druhého konca pozorovateľného vesmíru.Podľa Schimmela môže veda prírodné zákony iba chápať, ale nepovie, odkiaľ pochádzajú pravidlá hry.  Síce veľkosť vesmíru dáva tušiť veľkosť Stvoriteľa, Boha ale nemožno dokazovať prírodovednými metódami. Preto sa tlačí otázka, ako môže človek so svojimi...

Prípravná konzultácia v Bratislave na 11. valné zhromaždenie SLZ

Ako príprava a tréning na 11. valné zhromaždenie SLZ v Štuttgarte v júli t.r. bude sa v dňoch 13. – 17. marca t.r.  v Bratislave konať konzultácia luteránskych cirkví Európy. Hostiteľkou je domáca ECAV v SR. Na konzultácii sa zíde 67 delegátov,stewardov a poradcov z 35 členských cirkví regiónu ako aj národných výborov, cirkevných sietí, cirkevných zariadení a štábu SLZ zo Ženevy. Ústredným heslom VZ bude"Chlieb náš každodenný daj nám dnes!". Na zasadnutí sa prediskutujú globálne témy, ako: životné prostredie, sociálna angažovanosť, diakonia a migrácia, spolupráca cirkví v zjednocujúcej sa Európe, vzťah Európy k južnej pologuli a pod. Úvodný referát v sobotu...

Počet luteránov členských cirkví SLZ v r. 2009 prekročil 70 miliónov

SLZ uverejnil čerstvú štatistiku svojich členských cirkví za rok 2009. Podľa nej prvý raz sa počet luteránov členských cirkví v SLZ zvýšil nad 70 miliónov. Počet členov vzrástol vlani o 1.589.225 ( o 2,3%) na celkových 70 miliónov 53 tisíc 316. Kým počet v Afrike a Ázii vzrástol, ľahké straty zaznamenali cirkvi v Karibiku, Latinskej a Severnej Amerike. SLZ má teraz 140 členských cirkví a 10 SLZ uznaných zborov a cirkví v 79 krajinách sveta. Počet  členov všetkých luteránskych cirkví vo svete sa vlani  zvýšil o 1 mil. 784 tisíc 556 na terajších celkových 73 miliónov 758 tisíc 126. Je to...

Priority práce žien v GAW

Od 5. do 7. februára 2010 sa v Lipsku konalo výročné zasadnutie celonemecky činného Združenia práce žien v rámci GAW.Zástupkyne 17 ženských pracovných skupín v ev. krajinských cirkvách sa radili o koncepcii a modeli práce žien v GAW a v ev. cirkvách v Nemecku. Na zasadnutí sa zúčastnila aj vedúca Evanjelických žien v Nemecku Dr. Beate Blatz. V r. 2011 si v GAW pripomenú 160 rokov tejto práce a 125 rokov projektovej práce. Prvé zbierky sa konali pre konfirmandské zariadenia, pre vdovy a siroty a pre podporu učiteľov v diaspore. Ťažisko projektov sa v posledných rokoch zmenilo v prospech postavenia žien v cirkvi...