ACK v Nemecku má nového predsedu

Vo štvrtok 14. marca t.r. členské zhromaždenie Pracovného spoločenstva kresťanských cirkví v Nemecku (ACK) zvolilo na obdobie troch rokov za nového predsedu tejto ekumenickej organizácie katolíckeho biskupa zo Spayera Karla Heinza Wiesemanna. V tejto funkcii nahradí ev. krajinského biskupa z Braunschweigu Friedricha Webera. Ku ACK patrí 17 cirkví a cirkevných spoločenstiev. 4 cirkvi sú hosťujúce. Takto organizácia zastrešuje okolo 57 miliónov kresťanov v Nemecku.
(www.evangelisch.de)

Komentovať