40 rokov od podpísania Leuenbergských dohôd

V nedeľu 17. marca t.r. na službách Božích v Berlínskom dóme si prítomní pripomenuli 40. výročie od podpísania Leuenbergských dohôd. Ide o jednotu kancľa a oltára luteránov, reformovaných, unijných a metodistických cirkví Európy. Kazateľom bol ev. biskup Friedrich Weber z Braunschweigu. Dnes má Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe 107 členských cirklví s 50 miliónmi veriacich.
(www.ekd.de)

Komentovať