V Eisenachu aktuálne o žalmoch

21. marca t.r. sa v Eisenachu začne medzinárodné stretnutie evanjelických teológov zo všetkých kontinentov sveta, aby sa zaoberali aktuálnym výkladom a analýzou biblických žalmov z luteránského hľadiska . Na stretnutí má byť prítomných do 40 účastníkov. Organizátormi sú Evanjelická teologická fakulta Jenskej univerzity a SLZ. Ako doplnok programu sa plánujú exkurzie do Weimaru a Erfurtu. Počíta sa aj so stretnutím s veriacimi v kostole sv. Juraja v Eisenachu. Stretnutie potrvá do 27. marca.
(www.ekmd.de)

Komentovať