Ordinácia 8 nových kňazov v Severnej ev. krajinskej cirkvi

V nedeľu 10. marca t.r. bola v chráme sv. Laurencia v Itzehoe slávnosť ordinácie dvoch žien a šiestich mužov za kňazov Severnej ev. lut. krajinskej cirkvi dištriktu Šlezvicko-Holštajnsko. Ordináciu vykonal biskup tejto cirkvi Gerhard Ulrich. V kázni im okrem iného povedal:” Prichádzate ku peknému povolaniu. Stretnete mnohých ľudí , ktorí vám budú dôverovať. Ale toto povolanie má aj mnohé riziká a vedľajšie účinky, ktoré sa nedajú jednoducho zvládnuť. Dávajte si pozor na seba! A buďte si istí: Kristus je s vami na vašej ceste. ”
(www.nordkirche.de)

Komentovať