13. MAREC

13. MAREC

Tu všetci skríkli a volali: Vezmi si ho a prepusť nám Barabbáša!

Lukáš 23, 18

Tak to býva, tak to bolo a bude to takto stále.
Lebo je to zlozvyk sveta a jeho spôsob. Čím vznešenejší je poklad a imanie, čo dáva Boh, tým nepriateľskejšie sa stavia k pokladu a majetku svet a diabol.

Zlato je tým najnepatrnjším imaním, preto diabol nestrpí, aby sa správne používalo. Obvyklá sila a vonkajší pokoj je iste pekným klenotom, ale diabol to nedokáže strpieť, lež spriada vždy nové vraždy a krviprelievania, atď.

Poď však k cenným darom Božím, ako sú Písmo sväté, Evanjelium, Božia pravda a Kristus atď. Keď tento poklad preniká do sveta, ktorý prináša spravodlivosť a večný život, býva to tak, ako hovorí tento text: Prepusť Barabáša, Krista ukrižuj.
Prv, než dostane voľnú cestu pravda, musia byť prepustení zo služby všetci diabli.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Modlitba:
Tvoja veľká poníženosť
za ľudský hriech platila,
Tvoja smrť aj mne blaženosť,
stratený raj vrátila,
Tvoja bieda, úzkosť, bolesť,
získali mi najvyššu česť:
Za tú milosť tisíckrát
chcem Ti Pane ďakovať. Amen

(ESP 92,4 T 148, Chr. Homburg)

Komentovať