Predstavitelia SLZ pozdravujú nového pápeža

13. marca 2013 konkláve katolíckej cirkvi zvolilo v piatom kole nového pápeža. Je ním 76 ročný Argentínčan, jezuita, Jorge Mario Bergoglio. Novému pontifikovi najväčšej kresťanskej cirkvi poslali pozdravný list najvyšší predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) , prezident, biskup Munib Younan a generálny tajomník , farár Martin Junge. V liste vyjadrujú radosť z jeho zvolenia a oceňujú , že nová hlava cirkvi je z Latinskej Ameriky, kde mohla osobne zažiť sociálne a spoločenské problémy, ale aj radosť z duchovnej práce v argentínskej katolíckej cirkvi. Predstavitelia v liste majú nádej v pokračovaní dialógu medzi Vatikánom a SLZ a očakávajú zo strany nového pápeža, že spoločné svedectvo služby oboch cirkví sa bude prezentovať nielen na lokálnej úrovni, ale aj v globálnom svete. Pontifikovi prajú Božie požehnanie v jeho zodpovednej službe.
(www.lutheranworld.org)

Komentovať