Neznaboh z H.Nitry sa obrátil!

 Bohuznámy neznaboh z Hornej Nitry sa obrátil!!

Vydal o tom osobné svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé! Vychovaný bol v pravovernej ateistickej rodine. Stará matka ho však dala pokrstiť v rkc., ale jeho vierovyznanie zostalo vierovyznaním jeho otca –  mladý veril iba v Gott-walda a len-ina.

Po prevrate, keď sa všetci komunisti obracali na demokratov, on sa obrátil na evanj.cirkev, k luteránom. Tam totiž nikto nič od neho nechcel. Od luteranizmu sa úspešne obrátil k judaizmu, pretože potreboval kapitálik na štúdium. Pokus obrátiť sa na palestínsku samosprávu mu nevyšiel, preto v obrátení k islamu nepokračoval. Ale túžba po obrátení bola silná a preto sa obrátil k letničiarom. Obrátenie pokračovalo celkom prirodzene aj ďalej. Jeho obrátenie je pravé a plné – a to o celých 360 stupňov!! 

 Nášmu obrátenému nenabohovi zostáva iba zablahoželať k jeho výkonu slovami Písma:" Vrátil sa pes ku svojmu vývratku a –  umyté prasa do kaluže blata!"  2. list Petrov 2,22

( ag.tbc- uh.sez.)

 

Komentáre k “Neznaboh z H.Nitry sa obrátil!

Komentovať