Skončila sa synoda EV AC v Poľsku

V 21. nedeľu po sv. Trojici sa službami Božími a Večerou Pánovou skončilo jesenné zasadnutie XIII. synody Evanjelicko augsburskej cirkvi v Poľsku v kostole Spasiteľa v Bielsko-Bialej. Kázal prof. Marek Uglorz. Synoda zmenila a schválila zásady vnútro cirkevného práva. Zmena sa týka volebného práva. Od 1. januára 2014 môžu sa vo voľbách o funkcie pre správu a vedenie zboru a do diecéznej synody uchádzať veriaci – členovia cirkevného zboru, ktorí vykážu najmenej trojročnú aktívnu účasť v živote cirkevného zboru. Voliť môžu tak ako doteraz tí,ktorí dosiahli 21. rok života , aktívne sa zúčastňujú duchovného života a pristupujú pravidelne k Pánovmu stolu. Synoda schválila tiež nové zásady vyučovania ev. náboženstva v predškolských zariadeniach a osobitných školách. Synoda sa bude aj naďalej zaoberať otázkami, týkajúce sa homosexualizmu. Budúce zasdadnutie synody bude na jar 2013 vo Varšave.
(bik.luteranie.pl)

Komentovať