Opätovné posvätenie kostola v kláštore Loccum, Nemecko

Po dvojročných reštauračných prácach bude v 1. adv. nedeľu 2. dec. 2012 opätovne posvätený kostol kláštora Loccum, Hannoverská cirkev. Posviacku vykoná opát Horst Hirschler, kázať bude krajinský biskup Ralf Meister. Náklady na renováciu činili spolu 3,3 mil. EURO. V podvečer bude sa konať slávnostný koncert s Bachovým vianočným oratóriom,1. a 3. časť. Kláštor bol zriadený r. 1163 roku. Na budúci rok teda bude mať 850 rokov. Od roku 1593 je luteránsky. Už asi 300 rokov slúži ako vzdelávacie stredisko pre budúcich pastorov , od r. 1970 aj pastorky. Dnes je miestom pre Kazateľský seminár EL krajinskej cirkvi Hannoveru. Od roku 1952 sú v jeho blízkosti vybudované :Evanjelická akadémia, Nábožensko-pedagogický inštitút a Pastorálne kolégium, Vysoká ľudová škola.
(www.landeskirche-hannovers.de)

Komentovať