Hudba je zvesťou, ktorá sa dotýka priamo srdca

Na slávnostných službách v nedeľu 14. okt. t.r. v evanjelickom kostole Krista Pána v Ríme to o.i. povedal vedúci biskup Spojenej ev. lut. cirkvi Nemecka (VELKD) ,ktorý bol a.h. kazateľom na Kirchentagu Evanjelicko-luteránskej cirkvi Talianska (ELKI). Počas troch dní cirkev predstavila v informačných stánkoch svoju činnosť v cirkevných zboroch. V programe boli aj prednášky, tvorivé dielne a noc hudby v tomto chráme. Celé podujatie sa nieslo v znamení príprav na oslavy jubilea reformácie, tento rok v znamení hudby. ELKI má do 7 tisíc členov a je v tesnom spojení s VELKD.

(www.nordkirche.de)

Komentovať