16. OKTÓBER

                                                         16. OKTÓBER

 

Usilujte sa vchádzať tesnou bránou; lebo hovorím vám, mnohí sa budú snažiť vojsť, ale nebudú môcť.

 

                                                                                                                                                              Lukáš 13, 24

 

     Ej, prečo nie? Pretože nevedia, aká úzka je tá brána.

Je to viera, ktorá robí ľudí malými, áno úplne ničím, takže človek na svoje skutky zanevrie a spolieha sa len na číru Božiu milosť, ani 

ostatným veciam nepripisuje nijaký význam.

    

     Svätý však kainovského typu ( to znamená svätí zo skutkov, porovnaj 1. Mojžišova 4, 3 a 5) si namýšľajú, že úzkou bránou sú dobré skutky. Preto sa neumenšujú, nezúfajú nad sebou, áno, zhromažďujú ich do veľkých vriec, vešajú na seba, uberajú sa s nimi a chcú sa nimi prešmyknúť – ako ťava so svojím veľkým hrbom uchom ihly.

 

                                                            Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať