Prvý kongres zborov v Halle, Nemecko

13. októbra 2012 sa v Händelovej hale v meste Halle zišlo do 900 zástupcov cirkevných zborov z Evanjelickej krajinskej cirkvi Stredného Nemecka na svojom prvom zborovom kongrese. Niesol sa pod názvom: "Nechaj rásť". Cieľom kongresu bola výmena skúseností a prehliadka doterajšej práce. K tomu poslúžili prednášky , tvorivé dielne, výstavy, koncerty a bohoslužby.Osobitné miesto tu mali deti a dorastenci. Táto cirkev má vyše 3200 cirkevných zborov .Cirkev bola vytvorená r. 2009 fúziou Durínskej krajinskej cirkvi a Cirkevnej provincie Sasko, ako aj niektorých zborov z Brandeburska a Sasko-Anhaltska.

(www.ekmd.de)

 

Komentovať