Evanjelická cirkev v Maďarsku daruje sanitku

Zajtra v piatok 24. februára 2012 sa v  Budapešti pred budovou Ev. gymnázia na ulici Fasor uskutoční slávnostné odovzdanie sanitného auta s kompletným vnútorným vybavením pre Záchrannú službu v Maďarsku. O tomto dare rozhodlo vlani koncom apríla gen. presbyterstvo ECM. Na kúpu auta prispeli ofery cirkevných zborov, milodary zborov a dary jednotlivcov. Spolu tieto dary tvoria 3 mil. 380 tisíc forintov. Je to desastina ceny sanitky. Zvyšnú sumu doplatila ev. cirkev. Cena sanitky teda bola 23 miliónov forintov. K tomu sa zakúpilo kompletné najnovšie technické zariadenie v hodnote ďalších 11 miliónov forintov ( 1 € = 288,8 Ft). Teda celková suma sanitky s vybavením stála 34 miliónov Ft. Auto požehná predsedajúci biskup Gáncs Péter, kľúče od auta riaditeľovi Záchrannej služby M. odovzdá gen. dozorca ECM Proehle Gergely. S príhovorom vystúpi aj minister práce a št. tajomník pre zdravotníctvo. Po akte odovzdania v priestoroch gymnázia bude prijatie ( občerstvenie pri horúcom čaji a varenom víne s koláčikmi v tvare sanitiek). Cieľom tejto akcie je pomoc cirkví v Maďarsku aspoň trošku odbremeniť zadĺžený štát.

(www.evangelikus.hu)

2 Komentáre k “Evanjelická cirkev v Maďarsku daruje sanitku

Komentovať