Zverejnenie štatistických údajov Evanjelickej cirkvi a.v. ?

Na internetovej stránke Cirkevného odboru Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sa objavili čerstvé štatistické údaje ohľadom jednotlivých registrovaných cirkví a náboženských spoločností. Zaujímali ma finančné prostriedky, poskytnuté zo štátneho rozpočtu jednotlivým cirkvám, čo je zverejnené v tejto súhrnnej pdf-tabuľke. Angažovaný občan sa zaujíma i o detailnú štruktúru štátnych výdavkov pre jednotlivé cirkvi. Preto podľa tejto webovej stránky ministerstva sa pozrieme na tri cirkvi na Slovensku s najvyššími výdavkami za rok 2012: rímsko-katolícku (21,540 milión EUR), grécko-katolícku (3,784 milión EUR) a napokon evanjelickú a.v. (3,695 milión EUR). Rímski katolíci poskytli na web svoje štatistické údaje, podobne aj grécki katolíci. Z publikovaných štatistických...

Vzkriesený Ježiš Mesiáš ako prvotina z umretých

Aké je súvis Kristovho vzkriesenia a biblického sviatku Pesach ? "Ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina z umretých…..tak všetci aj ožijú v Kristovi. Pravda, každý, keď príde rad na neho: ako prvotina Kristus…." (1.Kor. 15:20,15:22b,15:23a). Prvotina, alebo prvé ovocie (v angl. Biblii "first fruit"), je starozákonný sviatok, zmienený v Lev. 23:10-11: "Hovor s Izraelcami a povedz im: Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam, a zožnete jej obilie, prvý snop zo svojej žatvy prineste ku kňazovi. On nech zamáva snopom pred Hospodinom, aby ste získali obľubu. V deň po dni sviatočného odpočinku nech ním kňaz zamáva." 14.Nisana večer začína...