Končiare vrchov Jemu náležia (Žalm 95,4b)

Tak už sa Láska opäť objaví na evanjeliku. Chýbalo vám spravodajstvo? Mne chýbal internet. Bol som 21 dní na liečení vo Vysokých Tatrách a v sanatóriu síce internet mali, ale … 1. pýtali zaň nekresťanské peniaze,2.pc  bol poruchový,3.  pracoval pomaly, 4. bol veľmi hlučný. Hneď po prvom použití som si povedal, tak teda toto nie. Vo vysokohorskom prostredí som mal možnosť na bližší kontakt s Pánom. Čistý vzduch, krásne počasie – z 21 dní bolo až 17 teplých a slnečných – a to ticho priamo vyzývali na meditácie a modlitby. Denne ráno a večer som si robil pobožnosti , lebo do veľkého kufra som si pribalil aj ES a NZ so žalmami ,ako aj nemecké čítanie na každý deň. Nie  div, že naše Tatry boli počas septembra obliehané turistami.V centrách a električkách bolo počuť nielen slovenčinu, ale aj češtinu, nemčinu, poľštinu a maďarčinu.V ústave som si priplatil na bývanie za 1/1 izbu. Mal som terasu s orientáciou na juh, takže celý deň mi svietilo Božie slniečko. Jeho hrejivé lúče prispievali k dobrej nálade a celkovej pohode. Oproti sa vypínali Nízke Tatry s ich najvyšším vrchom -Kráľovou hoľou . Z terasy bol krásny pohľad na celú dolinu od Popradu až hádam po Štrbu.Jednu nedeľu som strávil aj na spoločných SB v chráme v Novom Smokovci,kam som cestoval električkou. Práve svätili pamiatku 124. výročia posvätenia chrámu. Prítomných bolo do 40 ľudí, z nich asi 80% seniorky a seniori. Žiaľ, nemohol som byť na nich do konca, lebo som bol závislý od cestovného poriadku TEŽ. Povzbudený Božím slovom z individuálneho čítania na každý deň, aby sme my kresťania neboli iba pasívnymi vertiacimi, ale ,aby sme svedčili a šírili evanjelium, pokúsil som sa o to v mojom najbližšom okolí – pri stole v jedálni . Stolovali sme tam traja muži a jedna pani. Tá bola z Martina. Z rozhovoru s ňou už predtým,. lebo mi bola susedkou v bývaní, zistil som ,že je z Martina. Priamo som sa jej opýtal, či je veriaca. Vypla hruď a hrdo povedala:" Nie som, nepatrím ku žiadnej cirkvi." Moja odpoveď:"To vás teda ľutujem." Škoda, že sa neopýtala prečo. Neskôr, keď som všetkým vyznal, že som veriaci evanjelik a že pred odchodom do dôchodku som pracoval na GBÚ ako tlačový tajomník, ironicky raz sa odo mňa vzdialila so slovami:"Idem preč, lebo tu sú svätí ľudia.". Ja:"Všetci sme hriešni." No ďalej som už nemohol pokračovať v tom, aký je medzi nami rozdiel: ospravedlnení a omilostení hriešnici cez vieru v Ježiša Krista a opačne. Druhý sused pri stole pochádzal z obce Dlhá Ves pri Domici, čo je evanjelický cirkevný zbor maďarského jazyka. Mal 53 rokov, bezdetný, v zamestaní väčšinou  vo funkciách.Na liečení bol už 15-tý krát.  O viere a otázkach duchovna nechcel hovoriť. Tretí spolusediaci  bol 71-ročný pán z Liptovského Jána. Hneď som poznamenal, že Ján a Jur niečo spája.On si myslel, že slovo Svätý v názve. Ja som však myslel na rodinu Filovcov. Potom som mu vysvetlil, že prof. J. Filo bol náš zborový farár, neskôr gen. biskup a v Jure býva a v Jáne mal rodičov a jeho matka tam ešte býva. Prijal to veľmi stoicky, bez akéhokoľvek prejavu náklonnosti ,resp. príslušnosti k evanjelickej cirkvi. Moja predtucha sa splnila: Pán ,predtým súdruh, bol vysokoškolský učiteľ na vojenskej škole v Mikuláši, a teda ateista,či agnostik. V reči raz síce spomenul, že bol pokrstený v ev. cirkvi, ale … A tak na tejto malej vzorke som sa mohol presvedčiť o reálnom stave našich spoluobčanov v roku 2011 vo vzťahu k Bohu, cirkvi či vôbec transcedentnu. Daný pán docent ,hoci vážne chorý na viacero chorôb, ešte stále vyučuje na jednej súkromnej VŠ v jednom meste na Považí. Tam je jeho srdce i poklad. Treba sa predsa snažiť pomôcť deťom i vnukom, až do roztrhania tela. Či nie?

Súčasťou našej krásnej prírody je i fauna v nej. Poslednú noc pred cestou domov som spal málo. Okolo jednej v noci som počul ručať jelene. Bol to neskutočne krásny prírodný zvuk kráľa hôr ! A nielen to. K nočnej zvukovej kulise patril aj hlas štekotu líšky. Nemôžem moje dojmy a skúsenosti ukončiť ináč ako slovami básnika-žalmistu: "  Mám svoje oči pozdvihnúť k vrchom? Príde mi odtiaľ pomoc? Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem." Ž 121, 1-2

Komentáre k “Končiare vrchov Jemu náležia (Žalm 95,4b)

Komentovať