Výroba biopalív začala klesať, zdá sa však, že nie na dlho.

Biopalivá sa stali obeťou vlastného úspechu, zdá sa, že po prvý krát ich celosvetová produkcia za desať rokov poklesla. Kým v roku 2010 sa denne vyrobilo 1.822m barelov, tak v roku 2011 to bolo len 1.819m barelov denne. To aspoň uvádza štatistika IEA. Dôvodom poklesu produkcie boli rastúce náklady na suroviny pre biopalivá, najviac rástla cena kukurice, cukru a rastlinného oleja. A hlavným dôvodom rastúcich cien potravín, ako tvrdia mnohí ľudia, bola práve ich veľká spotreba. Je to veľký biznis. Len v USA ide 40% produkcie kukurice na spracovanie na biopalivá, čo zabezpečuje, že USA sú 50%-ným producentom na svete. USA pritom zrušili niektoré ochranné...

Končiare vrchov Jemu náležia (Žalm 95,4b)

Tak už sa Láska opäť objaví na evanjeliku. Chýbalo vám spravodajstvo? Mne chýbal internet. Bol som 21 dní na liečení vo Vysokých Tatrách a v sanatóriu síce internet mali, ale … 1. pýtali zaň nekresťanské peniaze,2.pc  bol poruchový,3.  pracoval pomaly, 4. bol veľmi hlučný. Hneď po prvom použití som si povedal, tak teda toto nie. Vo vysokohorskom prostredí som mal možnosť na bližší kontakt s Pánom. Čistý vzduch, krásne počasie – z 21 dní bolo až 17 teplých a slnečných – a to ticho priamo vyzývali na meditácie a modlitby. Denne ráno a večer som si robil pobožnosti , lebo do...