1. ekumenický beh v Štetíne,Poľsko

25. septembra 2011 sa v meste Štetíne konal 1. ekumenický beh. Organizovala ho miestna ekumenická iniciatíva (členovia cirkví Poľskej Ekumeniockej rady, RKC a Letničnej cirkvi). Na štarte bolo 35 osôb. Trasa tohto  behu merala 5 km. Beh sa niesol pod heslom:"Bež- tvoj duchovný platí!" Totiž za každého dobehnutého do cieľa do spoločnej pokladne zaplatí jeho duchovný. Takto získané peniaze pôjdu pre hospic pre dospelých v Štetíne. Závod vyhral Tomasz Waszczuk z Cirkvi adventistov siedmeho dňa. 

(www.luteranie.pl  

Komentovať