Incest detí Adama a Evy ?

Stáva sa mi to čoraz častejšie. Ľudia v mojej blízkosti potom ako sa dozvedia že som veriaci, vytiahnu pochybnosť o autentickosti Biblie v zmysle: „Ako mohlo ľudstvo vzniknúť z Adama a Evy, keď mali len synov Kaina a Ábela ? Nie je predsa incest Bohom zakázaný ?“ Táto otázka odznieva samozrejme nie preto, že by sa pýtajúci snažil naozaj nájsť odpoveď, ale skôr ako túžba spochybniť autentickosť kresťanstva a upokojiť vlastné svedomie. Fascinujúce je, že odpoveď na túto otázku existuje, a je – čuduj sa svete – v súlade s vedeckými poznatkami, ktoré sú ľudstvu známe len niečo vyše posledných sto rokov. V prvom rade, Adam a Eva nemali len synov...

Biblia – legendy, mýty a fakty

Bibia je vraj staroveká zbierka mýtov a legiend – hovoria tí, čo ju nikdy nečítali. Aký je rozdiel medzi mýtom, legendou a skutočnosťou ? Myslím faktický, nie aký chceme aby bol na základe našich pocitov. Fráza „Biblia bola preložená a prepisovaná toľkokrát…“ predstavuje jeden z najčastejších protiargumentov voči kresťanom. Môžeme s istotou vedieť, že Biblia, vrátanie Novej zmluvy, bola medzi generáciami predávaná presne? Áno, môžeme. Biblia sa skladá zo 66 kníh, ktoré písalo viac ako 40 pisateľov. Biblia sa začala písať roku 1513 pred n. l. a bola dopísaná asi do roku 98 n. l. Pisateľmi boli ľudia v rôznom...

Charizmatické bludy

Poznáte to: kostol s organom, ktorý tam stojí už stáročia, a zrazu ponuka akéhosi moderného spoločenstva. Všetko majú na prvý pohľad lepšie: pohodlnejšie stoličky, modernú hudbu, atraktívnu internetovú stránku, farebnejšie časopisy, excentrické prejavy. Sľubujú Božie požehnanie vo forme materiálneho blahobytu, porazenie chorôb, aj démonov vyženú. Sami o sebe hovoria ako o prebudeneckom hnutí. Charizmatici. Oni sú tí prebudení, my evanjelici sme zas tí, ktorých oni musia prebudiť. Ponuka je atraktívna, navyše všetky svoje bludy vedia pohotovo podoprieť citátmi z Biblie. Stačí však ísť trochu hlbšie, dať veci do súvislostí a nevytrhávať z kontextu, a heréza je na svete. Vyberiem len tie pravidelne opakujúce sa typické bludy.   Charizmatici...

Novinári za život

Vyhlásenie NOVINÁRI ZA ŽIVOT Vďaka najvplyvnejším médiám sa o práve na potrat hovorí s takou úctou, akoby išlo o základné ľudské právo, ktoré modernému človeku nemožno uprieť. Na stránke http://www.novinarizazivot.sk/  nájdete iniciatívu novinárov, ktorí sa neboja nahlas povedať, že TO TAK NIE JE !    

Svetov

Svetový deň modlitieb 2011 Bude sa konať ako každý rok v prvý marcový piatok – 4. 3. 2011. Tentokrát sú modlitby určené krajine Chile. Záujemcovia o elektronickú podobu materiálov k Svetovému dňu modlitieb 2011 si ich môžu siahnuť na webovej stránke SDM: https://sites.google.com/site/sdmslovensko/ Liturgiu na tento rok pripravili ženy z Čile. Prosíme, nezabudnite na Dotazník, ktorý je jedinou spätnou väzbou pre výbor SDM.   Prevzaté z oficiálnej stránky ECAV.  

Vyhlásenie (k umelým potratom)

Citujem z Vyhlásenia k problematike umelých potratov, ktoré podpísalo dňa 1. 2. 2011 spolu 40 profesorov lekárskych a sociálnych vied:   – Nepoužívame výraz prerušenie tehotenstva, lebo ide o výraz zavedený počas totalitného režimu na zatretie pravdy a falošné upokojenie svedomia. Nejde o prerušenie, ale o ireverzibilné ukončenie tehotenstva usmrtením nenarodenej ľudskej bytosti.   – Potrat odmieta nielen kresťanstvo, ale aj judaizmus, islam a mnohé ďalšie kultúry. Navyše Hipokrates formuloval prísahu zdravotníkov dávno pred založením kresťanstva, islamu či formulovania zásad ateizmu.   – Právo na potrat nemôže byť základným ľudským právom a umelý potrat mimo výnimočných medicínskych indikácií nie je...

Evanjelici a tolerancia

My, evanjelici, sme vo svete neveriacich vo všeobecne považovaní za tolerantných. Keď sme s manželkou pred pár rokmi uverili a potom sa prihlásili k evanjelickej cirkvi, reakcia nášho príbuzenstva sa niesla v zmysle: keď už ste na tom tak zle že idete do cirkvi, „chvalabohu“ aspoň že len k evanjelikom (zaujímavé, že nevriaci hovoria „chvalabohu“)… Mýtus o „tolerantných“ evanjelikoch vznikol zrejme vďaka faktu, že evanjelickí farári sa na rozdiel od rímsko-katolíckych môžu ženiť a celibát je u nich možnosťou, nie povinnosťou. Aj to že u nás sa môže stať farárkou aj žena je vo všeobecnosti považované za toleranciu. Samozrejme, z pohľadu spoločnosti vyznávajúcej len konzum,...