Incest detí Adama a Evy ?

Stáva sa mi to čoraz častejšie. Ľudia v mojej blízkosti potom ako sa dozvedia že som veriaci, vytiahnu pochybnosť o autentickosti Biblie v zmysle: „Ako mohlo ľudstvo vzniknúť z Adama a Evy, keď mali len synov Kaina a Ábela ? Nie je predsa incest Bohom zakázaný ?“ Táto otázka odznieva samozrejme nie preto, že by sa pýtajúci snažil naozaj nájsť odpoveď, ale skôr ako túžba spochybniť autentickosť kresťanstva a upokojiť vlastné svedomie. Fascinujúce je, že odpoveď na túto otázku existuje, a je – čuduj sa svete – v súlade s vedeckými poznatkami, ktoré sú ľudstvu známe len niečo vyše posledných sto rokov.

V prvom rade, Adam a Eva nemali len synov Kaina a Ábela. Pozornému a nezaujatému čitateľovi Biblie neunikne, že po smrti Ábela sa Adamovi a Eva narodil Šét (1. Mojžišova 4/25). Ďalej sa dozvieme, že „Adam žil po splodení Šéta ešte osemsto rokov, a mal synov i dcéry.“ (1. Mojžišova 5/4). Logicky ak mal ľudský rod pokračovať, museli mať spoločných potomkov bratia a sestry – potomkovia Adama A Evy. Tu zaznie námietka – nie je predsa incest Bohom zakázaný ? Ako to, že si Biblia takto odporuje ?  Telesné spolužitie (incest) a sobáš medzi príbuznými je v Biblii zakázaný až v 3. Mojžišovej 18/20, teda viac ako 900 rokov po potope. Ale prečo Boh najprv niečo sám prikázal „Ploďte a množte sa a naplňte zem!“ ( 1.Moj 1/28) a potom zas zakázal medzi príbuznými ?

V prvom rade je potrebné uvedomiť si, prečo existuje zákaz plodenia detí medzi súrodencami. Dnešná veda potvrdzuje, že čím bližší príbuzenský vzťah rodičov, tým väčšia pravdepodobnosť genetickej deformácie potomstva. Každá ľudská bunka obsahuje 46 chromozómov (t.j. 23 párov), z toho 23 od matky a 23 od otca. Spolu 25 000 génov, ktoré určujú telesné a psychické vlastnosti a funkcie človeka.  Ako ilustruje nasledovný obrázok, každý z nás dedí polovicu týchto génov od otca, a polovicu od matky.

Komentovať