Nová mládežnícka liturgia k VP

Existujúci poriadok mládežníckych SB v agende umožňuje mať Večeru Pánovu na Mládežníckych Službách Božích. Agenda pozná 2 spôsoby Večere Pánovej. Ani jedným spôsobom sa však VP nedá zahrať s gitarou, prípadne s celou kapelou. Obe liturgie totiž obsahujú pasáže bez pevného rytmu (bez taktových čiar). Prakticky to znamená, že Večera Pánova musí byť doprevádzaná organom aj na Mládežníckych službách Božích.
Keďže cirkev schválila Mládežnícke služby Božie, kde sa môžu hrať piesne na gitare, či aj s bubnami, je potrebné, aby sa takýmto spôsobom mohla zahrať aj Večera Pánova. Myslím si, že je jednoducho lepšie, keď celé služby Božie, akékoľvek, majú ucelený, jednotný štýl. Je to menej rušivé a pochopiteľnejšie pre poslucháčov.
Pretože žiadna taká mládežnícka liturgia v slovenčine nie je, aspoň som sa takou zatiaľ nestretol, rozhodol som sa, že pôjdem s kožou na trh a pokúsim sa ju zložiť. Či sa ujme, je vedľajšie, ale povedal som si známe: Lepšie zažať malé svetlo ako nadávať na tmu…
Výsledok je k dispozícii na nasledujúcom linku, z ktorého sa to dá aj stiahnuť:

Nová mládežnícka liturgia k Večeri Pánovej

Konzultoval som to s hudobným skladateľom pánom Valentom, skúšobne sme ju hrali na mládeži, zdá sa, že mladých prinajmenšom neodpudzuje.
Podali sme ju na schválenie aj na Bohoslužobný výbor cirkvi, zatiaľ sa nevyjadrili.
Nemyslím si, že je to neviem aké umelecké dielo, ale použiť sa to, myslím, dá. Keď už nič iné, verím, že aspoň povzbudí niekoho šikovnejšieho ako som ja, aby zložil niečo lepšie.

Komentovať