24. DECEMBER – ŠTEDRÝ VEČER

24. DECEMBER

ŠTEDRÝ VEČER

I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach.

Lukáš 2, 7 a

Často som hovorieval a vravím doposiaľ: Kto chce Boha poznať a bez nebezpečenstva o Ňom uvažovať, nech hľadí do jaslí, zohne sa nad ne a učí sa poznať najsamprv Syna Panny Márie, narodeného v Betleheme, ktorý jej v náručí odpočíva a ktorého nadája. Z Neho sa jemne poučí, kto Boh je. Pritom nedôjde k ničomu strašlivému, ale k tomu najutešenejšiemu a najmilšiemu,

A varujem ťa pred mudrujúcimi, únikovými myšlienkami nahor do neba, pri opustení Krista v Jeho ľudskej podobe, ako Ho slovo jemne aj jednoznačne opisuje. Zotrvaj pri tom a nedaj sa rozumom od toho odlákať. Takto správne pochopíš Boha.

Pretože náš milý milý Pán trpel mráz, chlad a biedu, prišiel však obzvlášť úbohý a biedny, ako sa dozvedáme, keď zišiel na zem a narodil sa. Nebolo tam ani nádoby na umývanie, ani komôrky, ani podušky, polienok, ani posteľnej bielizne, musel sa ocitnúť v jasliach pred dobytkom: nuž, hľa, môj príbuzný, áno aj môj brat, Kráľ nebies a Zeme a všetkého stvorenia na nich taký biedny spočíva: fuj, prečo som ja zavše taký pyšný?

Prečo túžim po nádhere a nechcel by som vôbec trpieť? Takto Kráľ slávy trpí za mňa. Kto som teda? Či nie je pravda, že som úbohý hriešnik a nehodný ani toho, aby som ležal na nejakom česáku ľanu / HACHLA/; ležím si predsa na jemnej posteli, kým môj Pán leží na slame v jasliach.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať