Novinári sa oboznámili s vianočnými tradíciami rôznych konfesií

20. decembra t.r. sa mnohí pracovníci médií v Petrohrade zúčastnili na exkurzii po chrámoch rôznych kresťanských vyznaní nachádzajúcich sa na Nevskom prospekte v Petrohrade. Exkurziu zorganizovala administratíva mesta, konkrétne úrad pre styk s náboženskými organizáciami. Novinári navštívili arménsky, katolícky, luteránsky a pravoslávny chrám. Tam ich čakali vysokí cirkevní predstavitelia – biskupi, ktorí novinárom podali zasvätený výklad o vianočných tradíciách a svojej konfesii. Exkurzia mala pozitívny vplyv na odstránenie predsudkov a mýlnych názorov v značnej časti sekulárnych novinárov.
(www.baznica.info)

Komentovať