Modlitebný týždeň EA

Evanjelická aliancia v Slovenskej republike pozýva veriacich kresťanov k tradičnému medzinárodnému modlitebnému týždňu , ktorý sa bude konať pod heslom “Kráčať s Bohom”. Týždeň sa bude konať v čase od 13. do 20. januára 2013. Podrobný dokument k tejto príležitosti si možno stiahnúť na www.easr.sk.

Komentovať