Jasle a kríž

Jasle a kríž Vítaj nám, Pane náš, ó vítaj, Kriste milý čo biednym požehnáš a slabým dodáš sily! Ach, požehnaj i nám  a posilň krehkých v cnosti;  vojď v duší našich stan a smutných rozradosti! Amen  (M.R.) 2 K 4, 15 -18: “ Veď všetko toto deje sa pre vás, aby rozhojnená milosť rozmnožila vďačnosť čím viacerých na slávu Boha. (16) Preto neochabujme, ale aj keď sa náš zovnútorný človek ruší, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. (17) Lebo toto terajšie bremeno súženia, získa nám prenesmiernu hojnosť večnej slávy, (18) keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné...

Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť

Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť Bože, v túto noc tichú vyhovej nášmu vzdychu: -však si gazda na svojom –       objím nás pokojom! Z pokoja nech vzrastie  naša radosť – šťastie; Zaň Ťa srdce velebí na zemi i na nebi. Amen  (M.R.) L 2, 8 – 14: “ A  boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. (9) A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou velikou. (10) Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá...

Kristína Royová — On prišiel

Noc mrákoty, tône hriechuobjímali šíry svet,keď Mesiáš sľubovanýk zemi obrátil svoj let.Čo proroci predvídalito nádherne splnil Boh,poslal Syna, poslal spásu!Skloňme sa u Jeho nôh! Ej, nebolo vymaneniaz žiaľov, vášni, rozbroja,keď v Betleme v nízkych jasliachzrodil sa Kráľ pokoja!Svet netušil Jeho príchod,on Ho ani nečakal.I pastierov spev anjelskýa blesk slávy poľakal. No On prišiel; bo pred vekmibolo raz tak určené;a tie sväté Božie sľubynemôžu byť zmarené. Ach, On prišiel, JEŽIŠ drahý,bratia, sestry, k blahu nám!Kto otvorí srdce svoje,aby si v ňom spravil chrám? “Sláva Bohu na výsostiach!”znel anjelov slávny ples.Hodný cti je JEŽIŠ Kristus!Ó, kto dá Mu srdce dnes!