P.O.Hviezdoslav: Dohviezdny večer

P.O.Hviezdoslav: Dohviezdny večer

1. Noc sa blíži; Nebo níži,
Prez obvod sa  zemských  ciest,
Jasní taje, v ciest okraje
Zapaľuje kŕdle hviezd.

2. A pútnici, vrelolíci
Stúpajú aj s úsilím
Ku domovu;  Okriať znovu
Večerom tým spanilým.

3. Jak sme šťastní !
Že nám vlastný
V šírom svete skromný kút:
Kde nám voľno,  Sladko – bôľno
V svätvečer ten pobudnúť!

4. Pri tom stolu, že sme spolu
Malý síce krúžok… Ach !
Ach! Preč s trudom!
On je údom
Dnes vo všetkých rodinách!

5. Žiadno Pane, Žalovanie,
Žiadna slza, žiaden mrak!
Jaks’ uradil – Číms´ nahradil;

Poručeno… dobre tak.

6. Drahí moji, Pri pokoji
Vstaňme tedy, – blaze nám!
Zaspievajme, Pospiechajme
Do Betlema k jasličkám.

7. Pospiechajme; Privítajme
Ho v pokore srdca tam –
Zlkajme skruchou –
Ó, by slúchol -;
Príď, Ježiško, hosťom k nám !
P.O.Hviezdoslav 

Tranovského kancionál, Príd. č.6, Mel.: Juraj Chorvát

Komentovať