Emmanuel

 1. Ó, príď, ó, príď, Emanuel,
  tak túžobne lká Izrael
  a očakáva nádej dňa,
  keď vôkol ťaží hriechu tma.
  Už blízko, blízko spásy deň,
  keď príde tvoj Emanuel.
 2. Ó, príď, ó, príď, Syn
  Dávidov, zlo premôž láskou
  bezmedznou, premôž ho
  a vysloboď nás, z pút hriechu,
  drahý Mesiáš! Už blízko,
  blízko spásy deň, keď príde
  tvoj Emanuel.
 3. Ó, príď, ó, príď, Ty ranný
  svit, nás zo sna hriechov
  zobudiť, tmu hustej noci
  rozožeň, nech svitne nový
  jasný deň. Už blízko, blízko
  spásy deň, keď príde tvoj
  Emanuel.
 4. Ó, príď, ó, príď, Syn
  človeka, Ty pravda Božia
  odveká. Ku večnej spáse veď
  svoj ľud a nedaj hriešnym
  zahynúť. Už blízko, blízko
  spásy deň, keď príde tvoj
  Emanuel.
 5. Ó, príď, ó, príď, Ty kráľov
  Kráľ, by nám si spásu daroval,
  a keď bude posledný súd,
  nám, Kriste, milostivý buď!
  Už blízko, blízko spásy deň,
  keď príde tvoj Emanuel.

ES 14

Komentovať