Vianočný vinš v roku 2023

     Vianočný vinš v roku 2023

        všetkým naším milým priateľom, známym a priaznivcom.

    Viete si predstaviť, že by Vianoce neboli pre Vás radostné, ale smutné, nie milostiplné – ale hrôzy plné, nie pokojné – ale nepokojné, nie šťastné  – ale hrozne nešťastné? 

    Aj keď sme vedeli o vojnách, bojoch a zlých veciach vo svete aj v minulosti, udalosti z včerajšieho popoludnia v Prahe nami otriasli svojou brutalitou a blízkosťou miest, ktoré poznáme. Priať rodinám pozostalých študentov “šťastné a veselé” by bol temer cynizmus.  

Celkom určite také nebudú pre mnohých. A nielen tie tohtoročné, ale zrejme aj budúce a nasledujúce. 

      Preto vyslovujeme najskôr tichú modlitbu za tých, ktorí sa tohtoročných Vianoc nedožili a za všetkých pozostalých plačúcich a smútiacich, ktorých je tak ťažko potešiť ľudským slovom a ľudskou silou…

   Namiesto obligátneho priania o príjemnom prežití vianočných sviatkov, chceme sa v pokore pomodliť aj za všetkých Vás, za vaše rodiny a Vašich drahých, aby vás nepostretlo žiadne zlo, choroba, či nešťastie, ale len “Láska, ktorá sa telom stala” ( ESP 642) a aby  ste boli šťastní preto, že ste prijali a poznali “lásku tú, to betlehemské Dieťa” ako najvzácnejšie obdarovanie nebies.

   “Sláva na výsotiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle”!

Komentovať