Nepoznané nebezpečenstvo a nepoznaný hriech

„Počuj, zem: Ajhľa, ja privediem pohromu na tento ľud, je to ovocie ich úmyslov, veď na moje slová nepočúvali a opovrhli mojim učením.“ Jer 6, 19 Existuje jeden veľmi pevný a zároveň tajomný hrad: hrad našej mysle. Ak tento hrad opanuje nepriateľ, má vyhratú už celú bitku. Čomu alebo komu sa podarí zaujať celú našu myseľ, či to alebo tamto, je našim pánom a bohom. Boh a Jeho sväté Slovo kladie veľkú váhu na tento významný hrad. On pozná jeho cenu. No diablu sa podarila veľmi dobrá taktika: on nás naučil nerátať s našou mysľou. On dobre pozná, že ten kto sa...

Láska vraví nenávidím, zavrhujem a neznášam

„Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky, neznášam vôňu vašich zhromaždení. Keď mi prinášate spaľované obete, vo vašich daroch nemám záľubu, na obete spoločenstva z vašich tučných zvierat sa nepozriem. Preč odo mňa s hlukom vašich piesní! Nechcem počuť hudbu tvojich hárf! Ale nech sa právo valí ako vody a spravodlivosť ako stály potok!“ Am 5, 21−24 Kdesi do akéhosi cudzieho mesta prišiel nábožný pútnik, ktorý s údivom a s úctou pozoroval pyšne sa vypínajúce nádherné kostoly. „Tu bude zaiste mnoho bohabojných ľudí“, povedal istému neznámemu, ktorý sa k nemu priblížil. „Vojdime sem“, riekol neznámy, a obaja nasledovali zástup, ktorý sa hrnul do nádherného...

Pôst

Takmer všetky rozdiely medzi Kristovou a rímskou cirkvou vychádzajú z jednej vety: ako môže kresťan prísť k Božej milosti a byť spasený? Evanjelická cirkev učí – vierou, milosťou a zásluhami Ježiša bývame spasení; rímska – našimi vlastnými skutkami a poslušnosťou. Medzi ospravedlňujúce skutky počíta aj pôsty – uznávajú, že pôsty sú vraj dielom od Boha prikázané a teda bohumilé a vyhlasujúce za spasiteľné. Naša cirkev pôsty nezavrhuje, ale držiac sa jedine Písma prikladá pôstom takú dôležitosť, akú to zmieňujú Písma. Čo je pôst? O pôste možno hovoriť v dvojakom zmysle: telesnom a duchovnom. Telesný pôst je úplné sa zdržanie na krátky či dlhší čas pokrmov a nápojov; duchovný pôst je potlačovanie telesných...

Pavol Országh Hviezdoslav – Na hromnice

Zas jeden rok, čo nový kvet sa vplietoldo venca žitia môjho! – Áno, dnesrad rokov tomu, pohľad môj čo vzlietolz tmy v sveta tohto kadejakú smes.V smes, ktorá bleskne vše a zase ztemnie –jak toku vír: tu vĺn noc a tam deň;kde včera ružou plálo líce zeme,dnes černie hrobom, zajtrá zbelie v srieň.V smes, ktorá plesá tu a tamto kvíli:včul blankyt spevný, zápät mračien vzdych;kde sedem bariev v jednej zahrá chvília všetky jeden smaže okamih.V smes, ktorá laská hneď a opäť trýzni,kde z kresla slávy na kríž potupy;kde s mocou zášť, cnosť s biedou zase blizny, –pochopy bludné, mylné postupy.V...

Z biblických motívov

1.V BabyloneI. Mojž. 11, 4Za pradávnych čias v zemi Babylonastavali vežu, — svojou mala slávoui Božiu pozatemniť, pyšnou hlavousa tknúc vo hviezdnej výši nebosklona.Neľúbila sa Bohu spupnosť oná:jej obťal rohy všemohúcou pravou,jazyky zmiatol hnevu svojho lávou — ľud rozpŕchol sa plevou dopokona …Z materiálu krívd a utískaniai u nás spupnosť stavať započala,a kopí, kopí ―, darmo však sa sháňa:Veď zhrmí veto Božie znenadála,On zláme rohy pýchy strelou hnevu — a spupný národ rozptýli jak plevu … 2.Zhrievaj, rozšír! …Mat. 5, 44Boh lásky káže nám i nepriateľamilovať svätým plamom veľkých dušívzdor žiahe rán, čo strašne idú z kušíkrívd, zloby, ― vždycky...

Rehor Uram Podtatranský – Výlev srdca

Že len žialim, hovoríte,že len spievam žalmy!No, v ruke mi nevidítebarlu miesto palmy! –Keď môj národ upí, vzdychá,hlavu v jarme kloní:moja duša má byť tichá?Slzu nevyroní? –Nechaj ma len v mojom žiali!– Tvrdá ruka tvoja! –Ranu, ktorá v srdci páli,lieky nezahoja;len Ten, ktorý život v hrudumôže vdýchnuť pravý,keď dá voľnosť môjmu ľudu,slzy moje staví!No, v tých slzách i cit blahasrdce moje sviera,bo mi šepce moja drahá,pevná v Boha viera:že po ťažkom utrpenía po toľkom bojinárod môj si uvoľnenýrany svoje zhojí. – 1889

František Jesenský Mošovský − Novoročné pozdravenie

Akože vás mám pozdraviť toho roku nového,ako Boha vrúcne prosiť, by vás chránil od zlého,keď, hľa, mračná nad obzorom a niet nikde pokoja,keď vo vzduchu, zemou, morom všetko chváta do boja ?Sám Kristus Pán, správca sveta, prameň, darca milosti,On udeľ vám toho roku zdravia, chleba v hojnosti,telu pokoj, duši vieru, moci, ducha, múdrosti;v svetle pravdy kráčať k cieľu na púšti tej časnosti,chráň vás lásky peruťami i v tento rok začatý,potom daruj večnú slávu Boh Otec, Syn, Duch Svätý!