Cirkev

   Štatistiky hovoria, že je na svete 1/3 kresťanov. V kresťanskom svete je niekoľko stoviek rôzných cirkví a siekt. Každá cirkev hovorí, že je ona tá správna a ostatné sú zatratené .tj. antikristove. Z tohoto vyplývajú niektoré otázky: Ktorá je tá správna Cirkev? Čo je Cirkev? Kto ju ustanovil? Či má Cirkev moc človeka spasiť a či zatratiť? Akú službnu Cirkev má konať. A tak by sme mohli položiť kopec iných otázok, ale je len jedna odpoveď. Kde je tá odpoveď? Keďže je toľko cirví  na zemi ako to bude vyzerať v nebi? Alebo sa nám môže stať, že mnohí tam nepôjdeme…Ale pozrime sa na slovo Božie čo ono hovorí o Cirkvi.

    Pán Ježiš povedal: …Ty si Peter (po grecky petros – kameň) a na tej (po grecky petra – skale) vybudujem svoju Cirkev a brány pekla ju nepremôžu…(Matúš 16.18). Z tohoto gréckeho originalu sa vidi že Pán Ježiš nepovedal Petrovi, že na ňom vybuduje svoju Cirkev. Veď prečo by všemohúci Boh vybudoval niečo na hriešnom človeku? Ale povedal, že na skale vybuduje svoju Cirkev. Skala znamená, že je to niečo obrovsky veľké čo sa nedá žiadným spôsobom rozbiť. Boh keď niečo buduje, tak to buduje tak, aby to diabol ani démoni a najmenej nie človek mohol rozbúrať. Prekvapujúce je, že ľudia neveria tomu čo povedal Pan Ježiš, ale veria náboženským zakladateľom, ktorí o sebe hovoria, že sú od Boha vyvolení, aby prinášali cirkevné rozhodnutia. Prekvapujúce je aj to, že ľudia veria, že Cirkev je jedna silná organizacia so silným pôsobením na svet, politiku, ekonomiku…aby sa svet skrze ňu stal lepší. Cirkev nie je ani  matka, ako to niektoré vieroviznania veria. Cirkev je jednoducho Kristova nevesta. (Zjavenie 3.29, 21.2,9 : 22,17).

    Ježiš nikde nepovedal, aby sa Jeho Cirkev plietla do svetových záležitosti a najmä nie do pilitiky, aby tak rozhodovala ktorý štát alebo národ treba potrestať bombami, ale naopak. Pán Ježiš povedal: vyjdite spomedzi ních, a oddelte sa hovorí Pán..(2Korinťanom 6.17). Pán Ježiš povedal: Keď prenasledovali mňa tak budú aj vás..(Ján 15.20)…príde hodina keď každý kto vás bude vraždiť, domnievať sa bude že tým Bohu slúži..(Ján 16.2) Pozrite si Sk.8.1…v ten deň začali úkrutne prenasledovať cirkevný zbor v Jeruzaleme. Z týchto veršov je vidieť, že Cirkev Kristovu môžeme spoznať po prenasledovaní. Ona je tá ktorú diabol silou mocou chce zlikvidovať, aby ani stopa po  nej nezostala. Ďalej, ako môžeme poznať Cirkev Kristovu je to, že je ona malé stádo: …Neboj sa malé stádečko, lebo, zaľúbilo sa vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo…(Lukaš 1ľ.32). Pán Ježiš nikde nepovedal že Jeho Cirkev bude uznávaná, veľká inštitúcia, ktorá bude rozhodovať o niektorých politických udalostiach, ale povedal že to bude malé prenasledované stádečko.

Ďalej Cirkev Kristova pozná hlas svoho ženícha. Pán Ježiš varoval svoju Cirkev: hľaďte aby vás nikto nezviedol..(Mat.24.4-5)…moje ovce počujú môj hlas..(Ján 10.1-21). Cirkev Kristova ide tesnou bránou a úzkou cestou ˇ(Mat.7.13-14). Deti Božie sa boja hriechu a preto sa nechcú špiniť týmto skazeným svetom. Keď spoznali Božiu pravdu, utekajú od svetských žiadostí, tancov, zábav, a všetkého čo ponúka svet. Deti Božie sa neopíjajú, nesmilnia, neklamú, nie sú skorumpované,  neklamú svoje manželky, manželov, nehľadajú svoju pravdu, ale si radšej vyvolia stratu a budú trpieť presne tak ako ich Ženích.

   Cirkev je duchovný organizms, ktorému je hlava Ježiš Kristus a členovia toho organizmu sú údy. Ak je hlavou niekto iný, tak potom to nie je Kristova Cirkev a tie údy sú potom napodobnenina t.j. falsifikát.

  Na koniec by som chcel zdôrazniť aj to, že v Biblii najdeme len dve cirkvi. Buď je Kristova, alebo antikristova. Aj jedna aj druhá je zoskupená z vericichi zo všetkých denominácii, alebo, ako ich my nazývame cirkví. Rozdiel je v tom kto je hlavou tej cirkvi. Ak je Ježiš, tak sme Jeho Cirkev, ak je antikrist, tj.diabol tak je to potom antikristova cirkev. Ak veriaci splňa tieto podmienky, tak je Kristov, ak ale nie, nech si dobre rozmyslí, preto že Pán Ježiš povedal: mnohí mi budú hovoriť v ten deň Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene a v Tvojom mene nevyháňali démonov, mnoho divov nečinili? Vtedy im vyznám, nikdy som vás neznal. Odidite odo mňa páchatelia neprávosti (Mat. 7:22-23)

5 Komentáre k “Cirkev

 1. kantor

  Tak aspon podľa mňa pár správnych odpovedí:

  Každá cirkev hovorí, že je ona tá správna a ostatné sú zatratené .tj. antikristove.  – Ak toto hovorí o sebe nejaká cirkev, tak to nie je cirkev, ale sekta. Žiadna pozemská cirkev ako organizácia nie je jedine správna.

  Ktorá je tá správna Cirkev? – Správna je jedine cirkev Božích Detí, teda tá duchovná, v ktorej sú zastúpení ľudia každej rasy, národa, cirkvi…Kristus umrel za každého.

  Kto ju ustanovil? –Ježiš Kristus ustavovil svoju Cirkev, ktorú ani brány pekla nepremôžu.

  Či má Cirkev moc človeka spasiť a či zatratiť? – Cirkev nemá takúto moc. Slovo Božie je nad cirkvou aj nad všetkým. Keď sa  Ním človek riadi má istotu spasenia. Cirkev má evanjelizovať, prisluhovať sviatosti a pomáhať.

  Ako to bude vyzerať v nebi?- Neviem, lebo ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo čo verným pripravuje Pán.

  1. slavo

   že v Biblii najdeme len dve cirkvi. Áno? kde to nájdeme?

   kde v Biblii je že sa cirkev nemá starať do „svetových záležitostí”? To tvrdia vačšinou iba sektári.

   ktorá cirkev rozhoduje o “trestaní bombami” – vymenuj prosím.

   Naozaj “Božie deti nehrešia”? vaščinou to tvrdia sektári a myslia tým seba. Biblia hovorí, že všetci ľudia hrešia.

   Naozaj Boh "nebuduje nič na hriešnom človeku"? Keď teda všetci hrešia, buduje Boh ešte niečo pomocou nás? ako je to?

   Čo je horšie zábava, spev a tanec alebo duchovná namyslenosť a prekrúcanie Biblie na svoj sektársky obraz?

   Vďaka dragecovi vopred za odpoveď.

   1. tabak

            Po falosnom  vyucovani o Krste, nasleduje dalsie chore vyucovanie dr.ageca. 

             Mam otazku na adminka – dokedy?

 2. Veru tak, v niečom sa zhodneme, napríklad v tom, že ak skutočne patrí niekto Ježišovi zažíva výsmech, ale aj prenasledovanie, to robili aj s prvou cirkvou. Ak ťa svet chváli, niečo nie je s tebou v poriadku.

  Dôležitejšie ako patriť do nejakej cirkvi je patriť do tej správnej rodiny.

  To je rodina Božích detí , rodina ktorá očakáva a pripravuje sa na Pánov príchod, je to jeho cirkev ktorá bude vzatá na Jeho svadbu, na svadbu Baránkovu do nebies. Vychvátenie cirkvi bude nafantastickejšia udalosť aká sa kedy na zemi odohrala . Znamenie doby v ktorej žijeme je jednoznačné, Figovník- Izrael už dávno pučí. Ježiš nám hovoril o figovníku ktorý keď pučí, vieme , že je leto blízko a tak aj udalosti v ktorých žijeme hovoria jednoznačne , že Jeho príchod sa približuje a my
  ľudia dnes žijúci na tejto zemi vidíme to, čo iní pred nami vidieť nemohli. samozrejme, ak nie sme duchovne slepí.

  Miro Kucek

Komentovať