Veselé služby Božie

V nedeľu 11. novembra 2012 sa v evanjelickom kostole vo Svätom Jure konali dopoludnia veselé služby Božie. Chrám naplnil drobizg – detičky z miestnej cirkevnej škôlky Betlehem, ich rodičia a domáci viery. Spolu bolo 171 osôb, z toho 58 detí. Príležitosťou pre tieto bohoslužby bolo jubileum – 10 rokov od založenia škôlky. Celé SB boli netradičné, liturgia čítaná (recitovaná) , piesne zo spevníka i detské a mládežnícke – moderné. Namiesto organa hrala miestna kapela mládeže. Liturgovali: námestný farár M. Koreň a exzborový farár Ľ. Batka, ktorý aj “rozsieval semeno Božieho slova” podľa evanjelia o rozsievačovi. Kázeň bola pretrasformovaná do jednoduchej detskej reči, pretkaná názornými ukážkami, hraná v súčinnosti s deťmi, ba dokonca aj s dospelými. S piesňami, básničkami a modlitbami vystúpili aj niektoré deti zo škôlky. Jednu pieseň zaspievali aj po nemecky, jednu po anglicky. Prítomných pozdravila tajomníčka pre školy z GBÚ s.Daniela Veselá, ktorá rozobrala tému “veselé SB”. Slovo dostal aj hosť z Nemecka, bývalý superintendent z Durínska, M.Hundertmark, ktorý pomohol realizovať projekt škôlky v Jure finančnou podporou z našej partnerskej cirkvi. Na oslavu prišiel aj s manželkou a pre škôlku priniesol aj malé darčeky -pozornosti. Na SB bol ako hosť prítomný aj primátor mesta Ing. A. Achberger s manželkou. Po SB bolo pre všetkých občerstvenie v klubovej pivnici, kde si prítomní mohli pozrieť výstavku prác detí zo škôlky. Pre záujemcov o prehliadku boli otvorené priestory škôlky.
V tomto školskom roku je zapísaných 40 detí vo dvoch triedach, evanjelikov, katolíkov i bez vyznania. V škôlke pracujú 4 učiteľky, 2 upratovačky. Nemčinu detičky učí lektorka z Nemecka, dobrovoľníčka. Riaditeľkou je p. Jaroslava Hegedüšová.

Komentovať