Evanjelické školy sú na severe Nemecka úspešný model

V Dóme v Guestrowe sa v sobotu 22. septembra t.r. konali služby Božie, na ktorých biskup Gerhard Ulrich poďakoval doterajšiemu predsedovi nadácie pre ev. školstvo Helmutovi Hanischovi a uviedol do úradu jeho nástupcu Joerga Schulza. Obaja sa vyjadrili, že evanjelické školy sú na severe Nemecka úspešným a vydareným modelom. V Mecklenbursku -Prednom Pomoransku a Severnom Polabí je 18 ev. škôl s 2 400 žiakmi a  s 10 pridruženými škôlkami s 800 deťmi, ktorých zriaďovateľom je nadácia pre ev. školy. V týchto školách je pritom až 43% detí a mládeže ,ktoré nepatria ku kresťanským cirkvám. 

(www.nordkirche.de)

Komentovať