Etika alebo náboženstvo na školách v Rakúsku?

V Rakúsku prebieha v súčasnosti verejná diskusia o tom, či v školách zaviesť vyučovanie etiky a nahradiť tak úplne vyučovanie náboženstva. Za týmto návrhom stojí ministerka školstva Claudia Schmied. Proti je vrchný cirkevný radca Schiefermair a evanjelický vicerektor cirkevnej vysokej školy pedagogickej vo Viedni Thomas Krobath. Zastávajú názor, že evanjelici ako menšina potrebujú aj naďalej na školách vyučovať svoje náboženstvo. Ináč prepadnú katolíckemu liberalizmu a budú asimilovaní. Vyučovanie etiky s prídavkom o náboženstvách (kresťanstvo, judaizmus, islam) nevedie nikam, ani k vytvoreniu akéhosi neutrálneho svetonázoru u žiakov.

(www.evang.at)

Komentovať