Prijímacie konanie na EBF UK

OZNÁMENIE O PRIJÍMACOM KONANÍ

Dekanát EBF UK v Bratislave oznamuje, že pre akademický rok 2014/2015 sa uskutoční prijímacie konanie do nasledovných študijných programov:

Evanjelická teológia (päťročné denné spojené magisterské štúdium):
– s možnosťou prípravy na ordináciu v Evanjelickej cirkvi a.v.
– s možnosťou všeobecného štúdia evanjelickej teológie

Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s
(trojročné bakalárske a nadväzujúce dvojročné denné magisterské štúdium):
– anglickým jazykom a literatúrou (Bc., Mgr.)
– nemeckým jazykom a literatúrou (Bc., Mgr.)
– slovenským jazykom a literatúrou (Bc., Mgr.)
– históriou (Bc.)
– pedagogikou (Bc.)

Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
(trojročné denné alebo externé bakalárske štúdium)

Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
(dvojročné denné alebo externé magisterské štúdium)

Študijné programy v oblasti sociálnej pomoci organizujeme v spolupráci s odborníkmi z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského a Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave.

Informácie o jednotlivých programoch a podmienkach prijatia sú na www.fevth.uniba.sk.

Prihlášky na štúdium je nutné podať elektronickou formou cez www.fevth.uniba.sk, vytlačiť, podpísať a s požadovanými potvrdeniami doručiť do 31. marca 2014 na adresu:
EBF UK, Bartókova 8, 811 02 Bratislava

Komentovať