V Estónsku sa zlúčia teologické vysoké školy

3. septembra t.r. bola podpísaná dohoda, podľa ktorej sa Teologický inštitút Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Estónsku a Teologická akadémia v Tartu spoja. Rozhovory o zlúčení medzi oboma zariadeniami prebiehali od začiatku tohto roku a dohoda počíta o spojení k júlu 2013. Inštitút ako súkromná škola bol založený roku 1946 a Akadémia v Tartu pred 20 rokmi – roku 1992.

(www.eelk.ee)

Komentovať